2013. április 29. - Decs Nagyközség honlapja

Honlapja
Decs Nagyközség
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2011-2013. év > Testületi meghívók
Testületi Meghívó 2013. április 29.

1

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

2

   A nagyközség 2012. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése

3

A nagyközségi önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

Melléklet

4

  A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása   

 Melléklet

5

 Döntés könyvvizsgáló alkalmazásáról     

6

Javaslat egyes rendeletek módosítására és a 17/2004. (IX.27.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére

7

A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló rendelet tervezet megvitatása

8

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítása

9

A talajterhelési díj megfizetésének szabályairól szóló rendelet módosítása

10

A nagyközség nemzeti vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről szóló rendelet módosítása

 Melléklet

11

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

 Melléklet

12

Döntés a Decs Tesz- Vesz Óvoda tagóvodájának kiválási szándékáról

13

A Decsi Polgármesteri Hivatal fénymásoló- nyomtatóira szerviz szerződés megkötésének megvitatása

14

A Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződés módosítására vonatkozó ajánlatának megvitatása

Melléklet

15

Javaslat a 2013. évi háziorvosi ügyeleti díjak meghatározására

16

Comenius Általános Iskola kérelme szolgáltatói szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése iránt

Melléklet

17

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámoló megvitatása

Melléklet

18

Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű Társulás társulási megállapodásának  módosítása

Melléklet

19

Döntés az Egyesült Regionális Víziközmű Zrt. által az önkormányzatok víziközmű vagyonának vagyonértékelésével kapcsolatban

 Melléklet

 Melléklet

20

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás génybevételére pályázat benyújtása

21

Piac bérletének meghirdetése

 
Decs Nagyközség
Önkormányzata
2016.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz