2013. május 29. - Decs Nagyközség honlapja

Honlapja
Decs Nagyközség
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2011-2013. év > Testületi meghívók
Testületi Meghívó 2013. május 29.


1

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

2

Beszámoló a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről   

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

3

A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

 Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

4

Duna- Sió Menti Vízi Társulat kérelmének megvitatása     

Duna-Sió Menti Vízi Társulat kérelme

5

Tájékoztató a nagyközségi önkormányzat által létrehozott közalapítvány 2012. évi tevékenységéről

6

Sárpilis- Decs Intézményfenntartó Társulás intézményi fenntartással kapcsolatos működési  támogatásának megállapítása

7

 Döntés a Decs Tesz- Vesz Óvoda Tagóvodájának kiválásáról

8

A Decs Tesz- Vesz Óvoda alapító okiratának módosítása

9

Sárpilis- Decs Intézményfenntartó Társulás megszüntetése

10

Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződés módosítására vonatkozó ajánlatának megvitatása

11

A Tolna Megyei Kormányhivatal 23/2012. (XI.15.) önkormányzati rendeltre tett törvényességi felhívásának megvitatása

12

Javaslat tanyagondnoki szolgálat létrehozására

13

Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Tervének elfogadása


 Nyilatkozat közszolgálati terv elfogadására

Nyilatkozat

14

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata

15

 Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata

16

Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt-vel kötendő bérleti, üzemeltetési szerződés jóváhagyása

17

Decs Körzeti Megbízotti Csoport kérelmének megvitatása

18

Nyári kézműves játszóház támogatása

19

Támogatási kérelem megvitatása

20

Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezése

21

Javaslat a Decsi Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésére

22

A Testvértelepülések Találkozója 2013. elnevezésű rendezvény programjának és költségtervének jóváhagyása

Program

Költségek

23

 Döntés közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről

 
Decs Nagyközség
Önkormányzata
2016.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz