2013. március 27. - Decs Nagyközség honlapja

Honlapja
Decs Nagyközség
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2011-2013. év > Testületi meghívók
Testületi Meghívó 2013. március 27.


1

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

2

 Tájékoztató a nagyközségben működő civil szervezetek tevékenységéről, az   önkormányzati támogatások felhasználásáról

Beszámoló a Decsi Református Temetőért Alapítvány munkájáról

 Beszámoló az ,,Őszi Napfény” Nyugdíjas Klub munkájáról

 Beszámoló a Decsi Szabadidős és Sporthorgász Egyesület munkájáról   

 Beszámoló a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület munkájáról

Beszámoló a Decsi Hagyományőrző Férfikórus munkájáról   

Beszámoló a Decsi Romákért Egyesület munkájáról

Beszámoló a Decsi Polgárőrség munkájáról

Beszámoló a Decs Községért Egyesület munkájáról

Beszámoló a DECOR Decs-Cormeilles Baráti Egyesület munkájáról

 Beszámoló a Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes munkájáról

Beszámoló a Brigoracing.Se munkájáról

Beszámoló a Vöröskereszt helyi alapszervezetének munkájáról

Beszámoló a Községi Sportegyesület Decs munkájáról

 Beszámoló a Szülők a Gyermekekért Alapítvány munkájáról

Beszámoló a Decsi Tesz-Vesz Ovi Óvodás Gyermekeiért Oktatási-Nevelési Alapítvány munkájáról

3

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

4

Közbeszerzési terv elfogadása

Összesítés

5

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

 SZMJV aljegyzőjének tájékoztatója

6

A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása

Társulási megállapodás

7

A Telenor Magyarország Kft. bérleti díj előre, egy összegben történő kifizetésére vonatkozó ajánlatának megvitatása


Telenor együttműködési ajánlat, elfogadási nyilatkozat, meghatalmazás, adategyeztető lap bérleti szerződés módosításához

8

A helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

9

Javaslat a Decs Tesz- Vesz Óvoda nyári zárva tartásának meghatározására

10

 Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerség rendjének meghatározására

 
Decs Nagyközség
Önkormányzata
2016.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz