2013. október 30. - Decs Nagyközség honlapja

Honlapja
Decs Nagyközség
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2011-2013. év > Testületi meghívók
Testületi Meghívó 2013. október 30.

1.

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

2.

Tájékoztató a nagyközség egészségügyi helyzetéről   

Melléklet I.

Melléklet II.

Melléklet III.

Melléklet IV.

3.

A Decsi Községi Sportegyesület stratégiájának megvitatása

4.

Beszámoló a nagyközségi könyvtár működéséről

5.

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet háromnegyed éves módosítása   

Melléklet

6.

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének há-romnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása

Melléklet

7.

   A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

Melléklet

8.

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

9.

Hulladékgazdálkodási társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésének jóváhagyása

Melléklet

10.

A cikói hulladékgazdálkodási rendszer pályázati támogatással megvalósítandó fejlesztése érdekében szükséges döntés meghozatala

11.

Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Melléklet

12.

Döntés a települési értéktár bizottság létrehozásáról

13.

A települési vízkár elhárítási terv elkészítésére kötött vállalkozási szerződés megszüntetése

14.

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

15.

Decsi Konyha élelmezésvezetője kérelmének megvitatása

16.
Döntés a Decs Tesz- Vesz Óvoda és a Tájház tetőjavításáról

17.

Javaslat fogászai röntgen berendezés üzembe helyezésével kapcsolatos költségek biztosítására

Melléklet

18.

Javaslat a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton való részvételre

19.

A Gemenc Zrt. Szekszárdi Erdészetvezetője kérelmének megvitatása

Melléklet

 
Decs Nagyközség
Önkormányzata
2016.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz