Események - Decs Nagyközség honlapja

Tartalomhoz ugrás
Falunapló
2017. december 21.
Karácsonyi Ünnepség

Az idén is - a hagyományoknak megfelelően - a nagyközségi Faluházban került megrendezésre a Karácsonyi Ünnepség. Kiss Erika - a Faluház vezetője - megnyitóját követően a Decsi Hagyományőrző Férfikórus lépett fel, majd a Tesz-Vesz Óvoda óvodásai adták elő műsorukat a nagyszámban megjelent közönség előtt. Ezt követően a Bíborvég Általános Iskola tanulóinak műsor összeállítása következett, majd a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület énekkara és a Görönd Citerazenekar műsora zárta az estét.


2017. december 3.
Adventi kiállításmegnyitó

A nagyközségi Faluházban került sor az immár hagyományos Adventi kiállítás megnyitóra, ahol Markovics Mihály ikonfestő és Móser Zoltán fotóművész műveit tekinthetik meg az érdeklődők. Az est házigazdája Kocsis László diakónus volt. Ünnepi köszöntőt Antal Zsolt polgármester úr mondott, majd Papp Zsolt Endre református lelkész az adventről tartott elmélkedést.

A művészek életútját Kocsis László diakónus ismertette, majd Markovics Mihály és Móser Zoltán fűzött gondolatokat az elhangzottakhoz. A megnyitón közreműködött a Bíborvég Általános Iskola citeracsoportja, és a Decsi Hagyományőrző Férfikórus. A megynyitó befejezését követően a megjelentek szeretetvendégségen vehettek részt.

2017. október 23.
Megemlékezés az '56-os forradalom évfordulójáról

Hagyományainknak megfelelően az idén is megemlékeztünk az 1956-os forradalom évfordulójáról. Az ünnepségre a nagyközségi Faluház nagytermében került sor.

Először Antal Zsolt nagyközségünk polgármestere mondott köszöntőt, majd a decsi „Bíborvég” Általános Iskola tanulónak az ünnepi műsorát tekinthették meg a megjeletek. Ezt követőn az 1956-os emlékmű megkoszorúzására került sor.

Köszönet azoknak, akik a rossz idő ellenére megtisztelték ünnepségünket a megjelenésükkel.


2017. október 14.
Reformációi emléknap

Ahogy országosan, így nagyközségünkben is megemlékeztünk – a Decsi Református Egyházközség Presbitériuma szervezésében, ünnepi istentisztelet keretében - a Reformáció 500. évfordulójáról.

Délelőtt 10 órakor a decsi Református templomban a Kajsza Kvartett zenéjével kezdődött az ünnepség. Ezt követően Papp Zsolt Endre református lelkész köszöntötte a vendégeket, majd tartott apostoli köszöntőt és igehirdetést.

Az ünnepi beszédet Hoppál Péter az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős államtitkára tartotta, majd a Pécsi Református Gimnázium kórusának műsora következett. Ezt követően Horváth István a Megyei Jogú Városok Fejlesztéséért Felelős Tárcanélküli Miniszter államtitkára mondott köszöntőt, majd a Kajsza Kvartett műsora következett.

Ez után Antal Zsolt nagyközségünk polgármestere mondott köszöntőt, és egyben átadta a decsi református templom felújítására szánt hozzájárulás felajánlásáról szóló okiratot. A Decsi Református Gyülekezet műsorát követően Rácz József, a Tolnai Református egyházmegye esperese záró gondolataival fejeződött be az ünnepség, majd Pappné Szakács Csilla lelkész asszony szeretetvendégségbe hívta a megjelenteket a decsi Faluház nagytermébe. Az ünnepi istentisztelet után a református templom előtti téren népviseletbe öltözött fiatalok „lépőt” táncoltak.

Az eseményről készült kisfilm megnézhető ITT.

2017. október 13.
Tesz-Vesz Óvoda koszórúzása a régi óvodánál

Nagykozségünk Tesz-Vesz Óvodájának óvodásai - hagyományaiknak megfelelően - ismét megemlékezést rattottak a régi óvoda épületénél, amely 52  éven keresztül szolgált óvodaként..

A ragyogó napsütésben Zerényi Szilvia óvónő köszöntőjét követően ovisaink énekléssel, körtánccal ünnepeltek, majd megkoszorúzták az épületen elhelyezett emléktáblát.

Az eseményrők készült kisfilm megtekinthető ITT.


2017. október 01.
Idősek világnapja

A hagyományoknak megfelelően ismét megemlékeztünk nagyközségünk szépkorúiról. Az Idősek világnapja a nagyközségi faluházban került megrendezésre. Először Antal Zsolt polgármester úr mondott ünnepi köszöntőt, majd Horváth István, nagyközségünk országgyűlési képviselője üdvözölte a megjelenteket.

Ezt követően került sor Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita "Csendül a nóta" műsorára melyben közreműködött Szalai István és cigányzenekara. Az előadás közben többször felhangzott vastaps mutatta, hogy a megjelentek jól szórakoztak. Az előadók kiváló és oldott hangulatot teremtettek, amelyet a hálás közönség rengeteg tapssal díjazott. Az előadást követőan a megjelentek állófogadáson vehettek részt, ahol lehetőségük volt találkozni a művészekkel.

2017.szeptember 30.
Mihály napi játszó a decsi Tesz-Vesz Óvodában

A decsi Tesz-Vesz Óvodában második alkalommal tartották meg a Mihály napi játszót. Szerencsére az idő kegyes volt, és jó részt napsütésben próbálhatták ki az ovisok a felsorakoztatott játékokat.

Lehetett lovacskázni falovon, célba dobni, kukoricát morzsolni, labirintusban ügyeskedni, mogyoróvesszővel horgászni, diót lecsapni, tököt gurítani. Érkezéskor lekváros kenyérfalatkákkal fogadták az érkezőket, amelyek ára egy mosoly volt. A játékok végeztével közös táncon vettek részt az ovisok és szüleik, majd lezárásáképpen egy kis pattogatott kukoricával búcsúztatták a szép számmal megjelenteket. Az eseményről készült kisfilm megtekinthető ITT.

2017. szeptember 29..
Zerényi Szilvia fotókiállítása

Szeptember 29.-én került megrendezésre a nagyközségi Faluházban Zerényi Szilvia fotókiállítása. Kiss Erika bevezetőjét követően Lajtai Erzsébet vers előadásával kezdődött a megnyitó, majd Juhászné Bozsányi Margit mutatta be az alkotót, aki a decsi Tesz-Vesz Óvoda óvónője.

A főleg természtjárás közben készült alkotások nagyon jól bemutatták, hogy milyen csodák mellet megyünk el nap mint nap.

A kiállítás nyitvavtartási időben megtekinthető a Faluházban. A kiállítás megnyitóról készült kisfilm megtekinthető ITT.


2017. augusztus 19.
Szent István nap

2017. augusztus 19-én került megtartásra a Szent István napi ünnepség, melynek megtartásához a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 850.000 Ft.-al járult hozzá.

A program főzőversennyel kezdődőtt, majd a Holló együttes adott nagy sikerű műsort. Ezt követően került sor az ünnepi testületi ülésre. A Himuszt követően Antal Zsolt polgármester úr ünnepi beszéde hangzott el, majd Papp Zsolt Endre református tiszteletes úr kenyérszentelője következett. A kenyérszentelés után a Decsért Emlékplakett átadására került sor. Az Emlékplakettet és az ezzel járó 100.000 Ft.-ot ebben az évben Leimszider Lajosné és Kern László kapta.

Ezután a "Kék Ibolya" Egyesület, Szép Evelin és az "Öszi Napfény" Nyugdíjas Klub műsora következett, majd a főzőverseny eredményhírdetésére került sor. Az eredményhírdetés után Fásy Ádám és a Zeneexpressz csapatának fellépése következett a megjelent - szép számú - közönség előtt.
A műsor befejezése után került sor a tűzijátékra, majd az A la Carte zenekar zenélt a program befejezésésig. Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk és nem zavarta meg ezt a nagyszerű estét.


2017. augusztus 05.
Népművészet Napja

2017. augusztus 5-én kerül megrendezésre az idén a "Népművészet Nap" a decsi Faluházban. Az eseményen vendégünk volt Algyő és Sióagárd község. Köszöntőt mondott Bergerné Ifju Erzsébet a decsi "Bíborvég" Általános Iskola igazgatója Decs Nagyközség Önkormányzata Humán Bizottságának vezetője.

A kiállítást Balázs Kovács Sándor nyitotta meg. Az ünnepi műsorban közreműködött a "Bíborvég" Általános Iskola tanulóinak citerazenekara, a Decsi Hagyományőrző Férfikórus, a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Néptáncegyüttes Kórusa, a "Görönd" citerazenekar, az algyői "Parlandó" énekegyüttes.  

Sióagárd műsora előtt Gerő Attila Sióagárd polgármestere mondott köszöntőt, majd a Kajsza Trió és ezt követően Szabadi Mihály és Sióagárd hagyományőrzői következtek..

A szép számú közönség a műsor végén állófogadáson vett részt, melyet követően a decsi népművészek emléktábláinak koszorúzására került sor.


2017. július 20.
Megemlékezés Szekeres István halálának 15. évfordulójáról

2017. július 20.-án, Szekeres Isván hálálának 15. évfordulóján a Decsi Hagyományőrző Férdikórus a decsi Református temetőben megemlékezést tartott.
Az eseményen megjelentek Szekeres István sírjánál helyezték el az emlékezés virágait.

A koszorúzást követően a decsi Faluházban Szekeres István munkásságát bemutató műsor volt látható sok fellépővel és nagyszámú közönséggel.2017. július 01.
3. Református Bál

A Faluház színháztermében került megrendezésre a 3. Református Bál. A jótékonysági bál célja a református templom felújításának támogatása.

A "Ritmo" táncegyüttes nyitótáncát követően Antal Zsolt polgármester úr hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt, majd Papp Zsolt Endre református lelkész köszöntője következett. Az est a "Grácia" hegedűtrió műsorával folytatódott, akik természetesen nem feledkeztek meg a megjelentek megénekeltetéséről sem. A trió műsora megérdemelt vastapssal és ráadással zárult. A műsoros rész után vacsora, majd tánc következett. A talpalá valót Kóbor Gábor biztosította. Ezt követően tombola következett értékes díjakkal. A bál, hajnalig tartó táncmulatsággal ért véget.

2017. június 23.
"Vár a Megye" Tolna megyei Értékek Napja Györkönyben

Nagyközségünk Önkormányzata - Antal Zsolt polgármester úr vezetésével - is résztvett, az idén harmadik alkalommal megrendezett "Vár a Megye" Tolna Megyei Értékek Napja című rendezvényen, amely Györkönyben, a  Pincefalu területén került megrendezésre.

Az eseményt Braun Zoltán, Györköny polgármestere nyitotta meg, majd kezdetét vette a főzőverseny, melyben nagyközségünk egy kakaspörkölttel vétette észre magát. Közben a résztvevő települések csapatait két csoportra osztottak, ahol különféle feladatokkal mérkőzhettek meg egymással. A jó hangulatú találkozón lehetőség volt bortúrára, de a fagylalt és sörkedvelők is megtalálhatták számításukat.

A rendezvényt méltatta Fehérvári Tamás a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke, Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója, valamint dr. Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár.

A kultúrális program keretében a rendezvényen fellépett Kispál István és a Komjáthiak, a Glaraya Zenekar és  a Glöckner János Német  Nemzetiségi Tánccsoport.

2017. június 12.
Az 1956-os Emlékbizottság támogatásával „Büszkeségpont” került kialakításra Decsen

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében és az 1956-os Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” kialakítására.

A „Büszkeségpontok” hozzájárulnak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.

Decs Nagyközség Önkormányzata 4.872.990 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a KKETTKK-56P-02-0471 pályázati azonosítón. A támogatás intenzitása: 100 %.

Az emlékmű a Faluház melletti park területén került felállításra. A beruházás keretében egy új ’56-os emlékmű állítására, az emlékmű megközelítését biztosító térkő járda kialakítására, megvilágítás kialakítására, padok, szemetes elhelyezésére, dísznövények beültetésére, zászlórudak felállítására került sor. A szobrot Tövisháti András szobrász készítette. Az emlékmű és környezetének kivitelezési munkáit az R-optimum Kft. végezte.

Decs Nagyközség Önkormányzatának 1956-os „Büszkeségpontja” a 2017. június 12-én került felavatásra.
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.


2017. június 3.
VII. "Vasadi János" halászléfőző Emlékverseny

Az idén is megrendezésre került, immár hetedik alkalommal - a decsi horgásztónál (Homokos) - a Vasadi János emlékére kiírt halászléfőző verseny. A rendezők - Hága József, Juszt László, Rákos Sándor és Juszt Balázs - gondoskodtak róla, hogy a versenyen kívűl tombola sorsolással is szórakoutassák a megjelenteket. Természetesen ez a verseny sem jöhetett volna létre a szponzorok támogatása nélkül (Antal Zsolt, Pap Gyula, Koczka László, Szabolcski Donald, Gál Miklós, Richter Józsf, Forrás Berger, Bálint Horgászbolt, Ebes Bt., Dobszay Szilvia). Szerencsére az időjárás is kegyes volt, így eső nélkül zajlott le az esemény. A versenyre tíz csapat nevezett. A fődíjat Juszt László nyerte, második helyezett Csáki Zolika lett, ami két és fél éves korban, komoly teljesítmény. A harmadik díjat Juszt Balázs kapta. A képre kattintással az itt készült videó megtekinthető.


2017. május 27.
Gyereknap

Az Élhetőbb Decsért Egyesület szervezésében a Tarr Kft hartatós támogatásával idén is megrendezésre került a már hagyománynak tekinthető Gyereknap. A 10 órától 17 óráig tartórendezvényen változatos programokon vehettek részt az érdeklődők.

Délelőtt három korcsoportban gyermekfoci mérközések zajlottak. Délután kerékpárverseny, ügyességi versenyek zajlottak, többek között zsákban futás, eresz-teszt, könyvmoly, célbadobó, petang, célba ütés, stb. A versenyeken zsetonokat lehetett nyerni, amelyek az egész nap üzemelő büfében beválthatóak voltak.

Az egész rendezvény alatt a legnépszerűbbnek az ugrálóvár számított, amely az idén különösen magas volt, a gyerekek legnagyobb örömére. Népszerű volt még az arcfestés, melynél folyamatos volt a sor. A rendezvény a díjátadásokkal zárult.


2017. május 20.
Múzeumok Majálisa

Május 20–21-én a Múzeumkertben a Magyar Nemzeti Múzeum 22. alkalommal rendezte meg a Múzeumok Majálisát. Több mint 120 hazai múzeum - közöttünk községünk büszkesége a Sárközi Tájház - mutatta meg, milyen változatos és tarka az a tudás, tárgyi anyag, amelyet őriznek. A Tudássétányon - melyen mi is ott voltunk-  a művészetek, az irodalom és a természet jegyében bárki tesztelhette  saját tudását. Sokan látogatták meg sátrunkat, melyet az is mutatott, hogy a kostólónak szánt mintegy 300 adag kerekkalács készlet, mind egy szálig elfogyott. Sokan próbálták ki a gyöngyfűzés mesterségét, és nagy érdeklődés volt a hímzőasszonyaink munkái iránt is. A majálisról rövidfilm készült, melyet a DTV vetíteni fog.

2017. május 19.
"Életet az éveknek" Országos Szövetség Tolna Megyei Szervezetének VI.Kulturális Seregszemléje

A decsi Faluház adott helyszínt az "Életet az éveknek" Országos Szövetség Tolna Megyei Szervezetének VI. Kulturális Seregszemléjének.

Antal Zsolt polgármester úr megnyitóját követően került sor két "felvonásban" a seregszemle résztvevőinek műsorára. A szép számmal megjelentek ének és prózai előadásokat láthattak, amelyek vidám és megható jeleneteket, előadásokat tartalmaztak. A műsort követően került sor a megjelent szervezetek számára az oklevelek átadására, majd a résztvevők közös ebéden vettek részt. Az előadásokat a DTV egy későbbi időpontban levetíti.

2017. május 16.
Író-olvasó találkozó Telegdi Ágnessel

Madarak és fák napja alkalmából volt vendégünk Telegdi Ágnes, Aranykönyv-díjas gyermekkönyv író.

Az író-olvasó találkozón a decsi Általános iskola 2. 3. és 4. osztályosai vettek részt. Egy rendkívül érdekes természetismeret órának voltunk részesei.

Az írónő a technika segítségével nagy lelkesedéssel örökíti meg az állatok, madarak, virágok életét és szépségét. Ebből láthattunk részleteket a kivetítős interaktív előadáson.

Elsősorban olyan állatokról ír, amelyekkel a gyerekek is találkozhatnak, lehet róluk saját élményük.

Könyvei jól érthető, nagyon szép szókincsű igaz történetek, amelyek olvasásra ösztönöznek2017. április 30.
Az "Örökség" együttes koncertje

2017. április 30.-án vendégszerepelt a Faluházban az "Örökség" együttes. A koncert este hat órakor Antal Zsolt polgármester úr megnyitójával kezdődött, majd ezt kövtően indult a koncert.

A zenekar több mint másfél órába mutatta be repertoárjának kiválasztott darabjait, amelyet a koncert végeztével a közönség vastapssal jutalmazott. A ráadást követően megállapíthattuk, hogy aki nem jött el, az egy nagy élményről maradt le.

2017. április 29.
Majális

A Majálisról egy rövid videó készült, amelyet a képre kattintva tekinthet meg.2017. április 22-23.
Tájházak Napja

A Tájházak napja alkalmából kétnapos rendezvényt tartott a Sárközi Tájház. Szombaton 9 órától 13 óráig az érdeklődők ingyenesen nézhették a kiállításokat.

Vasárnap 9 órától 15 óráig több programon is részt vehettek az érdeklődők, amelyben kerekkalács és borkóstoló is szerepelt.

A rendezvény délután néptáncbemutatóval zárult, majd a megjelentek táncházon vehettek részt.


2017. ápilis 10.
A Szegedi Miniszínház a Faluházban

A Faluház szervezésében dupla előadással lépett fel a Szegedi Miniszínház. A délelőtti előadás keretében a "Csizmás Kandúr" című zenés mesejáték került előadásra a nagyszámban megjelent óvodások, iskolások és késérőik részére.

Az esti előadás "Vásári Komédiák" címmel Móricz Zsigmond "Az ördög" és a "Dufla pofon" című műveit, valamint Baranyi Ferenc, "A lónak vélt menyaszzony" című darabját tartalmazta a szép számú közönség szórakoztatására. Az előadásokat Papp Attila rendezésében láthattuk.2017. ápilis 09.
Húsvéti kiállítás megnyitó

A Decsi Református Egyházközség, Decs Nagyközség Önkormányzata és a Decsi Római Katolikus Egyházközség szervezésében került megrendezésre a decsi Faluházban Juhászné Bozsányi Margit kiállítása.

A megnyitón ünnepi beszédett mondott Antal Zsolt polgármester úr. Húsvéti felkészítő elmélkedést tartott Rendásné Ujlaky Zsuzsanna római katolikus hitoktató. Ünnepi műsort adott a Mohács-Kölkedi Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthana ének és dob zenekara. Az ünnepség folyamán közreműködött Decsi Kiss János.

A megnyitó Papp Zsolt Endre refomátus lelkész úr beszédét követően szeretet vendégséggel zárult.


2017. ápilis 02.
30. éves a Csillagrózsa - Gálaműsor

Nagy sikerű gálaesttel ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a decsi Faluházban a "Csillagrózsa" Hagyományőrző Néptáncegyüttes. Az együttes vezetőjének - Lőcziné Polányi Jusztinának - koreográfiájával bemutatott "Fonóka" című táncjelenettel megnyitott műsor Kun Györgyi műsorvezető bevezetőjével és a néptáncegyüttes bemutatásával folytatódott. Ennek során köszöntötte a megjelenteket és megemlékezett a már elhunyt tagokról. Ezt követően Antal Zsolt polgármester úr mondott köszöntőt, majd a néptáncegyüttes, széles repertoárjából tartott bemutatót, melyet több esetben vastaps jutalmazott.

Az est folyamán Lőcziné Polányi Jusztina együttesvezető mondott köszönetet a támogatóknak, majd a megjelentek köszöntötték az együttes tagjait a jeles jubileum alkalmából. Az ünnepség állófogadással zárult.

2017. március 27.
Kovács Gábor zenész (hangvarázsló) a Könyvtárban

"Utazás Hangországba" címmel Kovács Gábor adott műsort a Faluház könyvtárában a decsi óvodásoknak. A Hétmérföldes tarisznyájából igazi kincsek kerültek elő. A zene, a dalok, a hangszerek csodálatos világába kalauzolt bennünket. Az egyszerű hétköznapi dolgokból, általa készült hangszerek megszólaltatása igazi élmény volt a gyerekeknek. A jó hangulatot fokozta a daltanulás és közös éneklés.

Programunk az Illyés Gyula  Megyei Könyvtár támogatásával jött létre.2017. március 15.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója

Az 1848-49-es Forradalom és Szabaságharcra emlékeztünk a Faluházban. Az ünnepséget a Hímnusz elhangzását követően a Bíborvég Általános Iskola alsós kórusának a műsora nyitotta meg. Ezt követően Antal Zsolt polgármester úr emlékezett meg hőseinkről, majd az általános iskola színjátszókörének nagysikerű előadása következett. A szorosan vett ünnepség a Szózat elhangzásával zárult.

Az idén is sor került a Bíborvég Általános Iskola kiemelkedő tanulmányi eredményű tanulóinak elismerésére. Ennek keretében Bergerné Ifju Erzsébet igazgató asszony adta át a jutalmakat a diákoknak és egyben gratulált az oktatásukban résztvevő tanároknak.

Decs Nagyközség Önkormányzata ezt követően zárásként egy szerény állófogadásra hívta meg a jutalmaztottakat és a színjátszókör tagjait.

2017. március 11.
A decsi "Kék Ibolya" Egyesület gyermekrajz kiállítása

A decsi Faluházban gyermekrajz kiállítást tartott a decsi 'Kék ibolya' Egyesület. A kiállítás megtekintését követően az érdeklődők megtekinthették a nagyteremben folyó műsort. Az előadáson fellépett a "Manusa" hagyományrző zenekar, Burai Ferenc népi zenekara, valamit a párii "Arany eső" tánccsoport. A műsort a "Kék ibolya" tánccsoport fellépése zárta.


2017. március 7.
Oklevél átadás

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelmi Államtitársága nevében Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növelése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet adományozta községünk iskolája a Bíborvég Általánias Iskola részére.

Bergerné Ifju Erzsébet igazgató asszony köszöntöjét követően, az iskola diákja adtak rövid műsort, majd levetítették az Iskolába hívogató című bemutatót. Ezt követően került sor az oklevél átadására, majd Antal Zsolt polgármester úr köszöntötte a helyettes államtitkár osszonyt és átadta a képviselő testület ajándékát, egy sárközi szőttest.

Az igazgató asszony zárszava után a tanulók folytatták a tanulást, a vendégek pedig szerény állófogadáson vettek részt.

2017. február 18.
Ovifarsang a faluházban

Tömött nézőtér előtt tartotta meg hagyományos farsangi bálját a Faluházban óvodánk a Tesz-Vesz Óvoda. A bál Körösztös Gyöngyvér óvodavezető vidám bevezetőjével kezdődőtt, majd köszönetet mondott a bál támogatóinak. Az ovi csoportjainak műsorát többször is vastaps jutalmazta. A műsort követően kezdődött az igazi bál tombolával, lufikkal és sok-sok tánccal. A műsorról készült felvétel megtekinthető a Tesz-Vesz Óvoda honlapján.

A műsort a Decsi Televízió felvételről közvetíti február 27.-én és január 2.-án 18. órai kezdettel. A Tarr digitális előfizetéssel rendelkezők az előadást HD minőségben tekinthetik meg.

2017. február 11.
50. jubileumi Sárközi Napok

2017. február 11.-én 15-órai kezdettel került sor a Faluházba, az 50. jubileumi Sárközi Napok rendezvényére. Antal Zsolt polgármester úr köszöntőjét követően Csapai János néprajzos muzeológus a Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársa nyitotta meg a rendezvényt.

A szép számú megjent közönség előtt nagy sikert arató - és archív felvételeket is tartalmazó - műsorban köreműködött Czakó Sándorné és Kolbert Margit, Faragó Laura népdalénekes, a decsi Gyöngyösbokréta Kórus, a kalocsai Liszt Ferenc AMI Dusnoki Aprók Gyermek Néptáncegyüttes és Ifjúsági együttes, Sándor Zsigmond, Bajusz Panna és Sándor Benjámin, Horváth Áron és barátai, Csillagrózsa Hagyományőrző Néptánegyüttes.

A műsort követően a közönség tagjai állófogadáson vehettek részt a Faluház kistermében.
A közelmúlt legfontosabb eseményei
További információkért görgessen lefelé.
Projektjeink
Tájékoztató
Őcsény-Decs szennyvíztelep felújítása

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.,
Őcsény Község Önkormányzata és
Decs Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújítása
A szerződött támogatási összeg: 416.743.574 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 95,000000 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.01.28.
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00023

A PROJEKT BEMUTATÁSA
A szennyvíztisztító-telep esetén a jelenlegi tisztítási technológia hidraulikai kapacitásbővítést nem igényel, hanem a tisztító kapacitás hiánya miatt indokolt a tisztító telep fejlesztése.
A szagtalanítás a tervezett rendszeren azért szükséges, mert a hosszú nyomócsövek miatti nagy szállítási távolság és a kis
szennyvízmennyiség eredményeképpen a fogadóaknák környezetében a szennyvíz berothadása következtében erős szaghatás tapasztalható. Emellett problémát jelent a berothadás miatti erős korrozív hatás, amely hosszútávon tönkreteszi a beton létesítményeket.
A betervezendő műszaki megoldás célja, hogy a művi elemek korrózióját és a szaghatások kialakulását a rendszeren előzzük meg. Emellett a hálózat kritikus pontjainál kiegészítő biofilteres szagtalanítók szükségesek, melyek a létesítmények egyes légtereinek megszívásával és a bűzös levegő semlegesítésével biztosítják a szagmentes állapotot.
A szennyvízelvezető hálózat szagtalanítási munkálatai mellett szükség van a hálózat egyes elemei rekonstrukciós munkálatainak elvégzésére. Az egyes létesítmények (átemelők, fogadóaknák) felújítása azért szükséges mivel az előző szakaszokon érkező erősen berothadt szennyvíz jelentős betonkorróziót okozott azok falában. Probléma továbbá, hogy a jelenlegi szerelvények, nem megfelelő anyaguk miatt, szintén erősen korrodált állapotban vannak.
A projekt nem tartalmaz csatornahálózat-bővítést célzó intézkedéseket. A fejlesztés során új létesítmény nem kerül kialakításra, a már meglévő szennyvíztelep és szennyvízhálózat kerül fejlesztésre. Emiatt a működtetésbe a projekt megvalósítását követően új szereplő nem kerül bevonásra. A tulajdonosi és üzemeltetési viszonyok a megvalósítást követően változatlanok maradnak.
A fejlesztéssel érintett szennyvízhálózat üzemeltetője Őcsény és Decs településeken az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.
A hálózat tulajdonosai az egyes önkormányzatok. A szennyvíztelep tulajdonosa Decs és Őcsény Községek Önkormányzatai (63% : 37% arányban).
KAPCSOLAT
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda.
Földi Eszter
víziközmű projektmenedzser
E-mail: foldi.eszter@nfp.hu
Tel.:+361 2390420
Őcsény Község Önkormányzata
Kozma Zoltánné
mb. polgármester
E-mail: ocsenyph@tolna.net Telefon: 06/74-496-872
Decs Nagyközség Önkormányzata
Antal Zsolt
polgármester
E-mail: phdecs@decs.hu
Telefon: 06/74-595-900

Tájékoztató
Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése

Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027
Pályázat címe: Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése
Kedvezményezett neve: Decs Nagyközség Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 381.762.142 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása
A projekt keretében Decs Nagyközség belterületi csapadékvíz rendezése valósul meg a legsürgősebb beavatkozást igénylő területeken.
Jelenleg a község belterületére hulló csapadékvizek levezetése a település jelentős részén nem megoldott. A tervezett fejlesztéssel érintett területeken részben egyáltalán nincsenek is vízelvezető árkok, illetve amik vannak, nem tudják ellátni alapvető funkciójukat, mivel a meglévő átereszek eltömődtek. Nagy esőzések után rendszeresen járhatatlanná válnak az utak, járdák, a lakóingatlanok védelmében is több alkalommal kellett intézkedéseket tenni.
A vízelvezető árkok között nincs meg a kapcsolat, és így azok nem vezetik le a vizet település alatt húzódó Tabáni árokba, illetve a Dobornya-csatornába. További hiányosság, hogy a Tabáni árok és a Dobornya-csatorna között sincs megfelelő összeköttetés, hiányzik az átemelő és az árok rész.
A tervezett vízelvezető rendszer egyaránt tartalmaz nyílt földárkos, és nyílt burkolt árkos, továbbá zárt csatornaszakaszokat is, igazodva a területi sajátosságokhoz és a szakmai kívánalmakhoz.
A fejlesztés a következő területet érinti: Szőlőhegyi utca, Gárdonyi utca, Széchenyi utca, Alkotmány utca, Széll Judit utca, Deák utca, Dobornya csatorna, Tabáni árok.  Mindösszesen 5 750 fm vízelvezető árok kiépítése történik meg (3 534 fm nyílt földárok, 736 fm nyílt, burkolt árok és 1480 fm zárt csatorna), továbbá sor kerül a szükséges mederrendezési munkák elvégzésére és a tározó felújítására is.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. év 01. hó 31. nap.

Tájékoztató
 Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése

Pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012
Pályázat címe: Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése
Kedvezményezett neve: Decs Nagyközség Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 195 461 870 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretén belül a decsi óvoda, valamint az Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai felújítása valósul meg. A fejlesztés közvetlen hatása a projektnek az energiaszámlák drasztikus csökkenése, főként a fűtés területén. Mivel került a projektbe villamos energia előállító napelemes rendszer is, így kijelenthetjük, hogy a villamos energia költségek szinte teljesen eltűnnek. Közvetett hatás az akadálymentesítés – több mozgássérült személy található a településen – mely könnyebbséget biztosít a mozgásra a fogyatékkal élő személyeknek, valamint a korszerűsítés esztétikai jelentősége.
 
A fejlesztés során szigetelésre kerül a padlásfödém, a külső falak, valamint a lábazat mindkét épület esetében: Idősek otthona esetében a födémszigetelés 1.703 m2, a falszigetelés: 1778 m2. A szigeteléshez kapcsolódnak még kiegészítő munkálatok a csatolt költségvetés alapján. Óvoda esetében a lapostető szigetelése 846 m2, födémszigetelés 350 m2, a falszigetelés: 1.291 m2. A külső nyílászárók kicserélésre kerülnek, új modern a TNM rendeletben foglaltaknak megfelelő fahatású műanyag nyílászárókra részlegesen, mivel már volt nyílászáró csere az épületeken. Idősek otthona esetében minden külső nyílászáró cserére kerül a csatolt költségvetés alapján. A fűtési rendszer korszerűsítésre kerül: mindkét épület esetében cserére kerül a kazán, a hőleadók és a csővezetékek a szükséges kiegészítő gépészeti munkálatokkal. A napelemes rendszer az épületek villamos energia fogyasztását is fedezi. Mindezek mellett mindkét épület akadálymentesítése megvalósul.
A projektmenedzsmenti feladatok ellátása keretében Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja a projekttervben megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérését, továbbá elősegíti a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználását és a vállalt határidők pontos betartását.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.01
Futó projektek
További információkért görgessen lefelé.
2018
Vissza a tartalomhoz