Építészete - Decs Nagyközség honlapja

Tartalomhoz ugrás
Építészete

Decs építészete érdekes képet mutat. A Duna árterében található kiemelkedõ magaslatokra - "göröndökre" - épülõ faluban a folyamszabályozást követõen kiváló termõtalajhoz jutottak az itt élõ emberek. A vagyonosodással együtt megindult egy polgáriasodás. Ez a lakóházak kialakításában is megmutatkozott.

A közeli városokban megmutatkozó polgári építkezést kezdték másolni a sárközi településeken. Szó sincs teljes azonosságról, de stílusjegyeiben igen nagy a hasonlatosság.


Természetes az is, hogy a helyi igényeknek megfelelõen alakították ki a házakat. A megemelt padlásterek a termények tárolását szolgálták. A szellõzõ ablakok kialakítása a lakóterek ablakainak megjelenését utánozta.

A házak nagysága árulkodott a tulajdonosa gazdagságáról is. Kialakult a jellegzetes gazdasági udvarkép.


Az igényesen kimunkált, faragott, díszes nagykapuk a terményeket szállító fogatok méreteihez igazodtak.

A házak homlokzatain megjelentek a gipszbõl készült stukkó díszek igen változatos formái.

A díszítések nem ritkán egyedi, szinte csak Sárközben megtalálható motívumokat tartalmaznak. Az általános utcakép az "ófalu" térségében ezért nem a megszokott faluképre jellemzõ. Ezek a lakóházak nagy építészeti értéket képviselnek, megóvásuk ezért a község kiemelt feladata. Szakemberek segítik a Decsen fennmaradt hagyományos
sárközi jegyeket mutató épületek állapotfelmérését, ami a védetté nyilvánítás elsõ lépése. A fotók dokumentálják a megõrzendõ építészeti kincseket és jól érzékeltetik az eltérõ karbantartás jeleit.

Sok szép oszloptornácos lakóház is található a faluban. Ezek ugyanilyen fontos építészeti értékkel bírnak, megóvásukra szintén figyelmet fordítunk.

A lakosság számának növekedése szükségszerûen magával hozta egy "újtelep" kialakítását. Itt már a mindenki által jól ismert sátortetõs családi házak építése lett a jellemzõ. Mértani pontossággal megrajzolt utcák, uniformis jellegû házak. Pozitívum talán csak az, hogy az utcák szélesek, sok zöld felülettel.

Kiemelkedõ építészeti örökségünk a református templom. Ezen a helyen már Szent István korában is templom állt. Ezt többször átépítették, a mai formáját a századforduló táján nyerte el. A fagerendás mennyezet a tûz martalékává lett. Pénzhiány miatt sokáig a szabad ég alatt rendezték az istentiszteleteket. Az újjáépített mennyezet ennek emlékére lett kékre festve, arany csillagokkal díszítve. A református temetõ is igen gazdag építészeti emlékeket vonultat fel: csodálatos kripták, sírboltok találhatók itt.

Külön ki kell emelni a köréjük épített kovácsoltvas remekmûveket. Megõrzésük szintén igen fontos, hiszen így teljes a falukép Decsen.

Vissza a tartalomhoz