Hatályos rendeletek - Decs Nagyközség honlapja

Tartalomhoz ugrás
Hatályos rendeletek
„Decs Nagyközségért” Emlékplakett kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 18/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet
A házasságkötés engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló 10/2017.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2021.03.03.
13-2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
A helyi civil szervezetek, alapítványok és egyházak támogatásáról szóló 5-2013.(IV.5.) önk.-i rend 2021.03.03.
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
1/2020. (II.28.) Rendelet 2020.11.19.
A helyi népszavazásról szóló 9-2016.(VII.1.) önk.-i rend.
A közösségi együttélés szabályairól szóló 11-2018.(IX.17.) önk-i rendelet 2021.03.03.
A közterületek elnevezésére, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 14-20163.(VI.28.) önk.-i rend
A közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 16-2016.(X.6.) önk.-i rend.
A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint kegyeleti támogatásáról szóló 17-2012.(VII.30.) önk.-i rend
A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról, és azok szabályairól szóló 19-2011.(VI.29.) önk.-i rend.
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 4-2017.(III.20.) önk.-i rend
A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról szóló 14-1993(XII.01.) KT számú rend.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására, elhelyezésre irányuló közszolgáltatásról szóló 13-2013.(VI.28.) önk.-i rend
A partnerségi egyeztetésről szóló 5-2017.(V.9.) önk.-i rendelet
15-2019. (XII.23) rendelet a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról 2020.11.19.
A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 14-2016.(X.03.) önk.-i rend. 2020.11.19.
A szociális elhelyezést biztosító önkormányzati lakások bérbeadásáról szóló 21-2011.(VIII.31.) számú önk.-i rend. 2020.11.19.
A talajterhelési díj megfizetésének szabályairól szóló 13-2004.(IX.1.) számú rend.
A tanyagondnoki szolgálatról szóló 10/2020. (VIII.14.) rendelet 2020.12.15.
5-2021. (VI.11.) rendelet a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról
A település Környezetvédelmi Alapjáról szóló 13-2011.(VI.8.) önk.-i rend.
A települési környezet védelméről szóló 15-2012.(VII.30.) önk.-i rend. 2021.03.03.
11-2019.(VIII.30.) rendelet települési hulladékgazdálkodásról 2020.11.19.
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12-2007.(VII.1.) rend.
A vásárok, piacok tartásáról szóló 9-2012.(IV.02.) önk.-i rend.
Az állattartásról szóló 21-2012.(X.01.) számú önk.-i rend.
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 22/2016.(XII.7.) önkormányzati rendelet
Decs nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9-2021.(XI.15.) számú rend.
1_MELL_KuLTER_SZAB_TERV

2_MELL_BELTER_SZAB_TERV
3_MELL_ZARTKERTI_SZAB_TERV
Decs_HÉSZ_függelék_határozat
Decs nagyközség településképének védelméről szóló 17-2017.(XII.18.) önk-i rendelet
Decs nagyközség településképének védelméről szóló 17-2017.(XII.18.) önk-i rendelet melléklete
Decs nagyközség nemzeti vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről 15-2013. (VII. 02.) önkormányzati rendelete
1.sz. melléklet
2.sz. melléklet
3.sz. melléklet
4.sz. melléklet
5.sz. melléklet
6.sz. melléklet
7.sz. melléklet
8.sz. melléklet
9.sz. melléklet
10.sz. melléklet
Decs Nagyközség Önkormányzatának 5-2017.(V.9.) rendelete a partnerségi egyeztetés szabályiról
Decs Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2-2017.(III.3.) önk.-i rendelete
Decs Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2-2017.(III.3.) önk.-i rendelet melléklete
Decs Nagyközség Önkorm. 2018. évi költségv. 4-2018. (III.5) önkormányzati rendelet
2018. évi költségv. melléklet
2-2019. (III.14.) önkormányzati rendelete Decs nagyközség 2019. évi költségvetéséről
2-2019. (III.14.) önkormányzati rendelete melléklete
3-2020.(III.10.) rendelet Decs Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
3-2020.(III.10.) rendelet Decs Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről melléklete
Decs Nagyközség Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 7-2018.(VI.1.) önk-i rendelet
7-2018.(VI.1.) önk-i rendelet 1-13.mell
7-2018.(VI.1.) önk-i rendelet 14.mell
7-2018.(VI.1.) önk-i rendelet 15.mell
7-2018.(VI.1.) önk-i rendelet 16.mell
6-2019. (V.30.) 2018. évi zárszámadási rendelet
6-2019. (V.30.) 2018. évi zárszámadási rendelet melléklete
8-2020. (VII.09.) 2019. évi zárszámadási rendelet
8-2020. (VII.09.) 2019. évi zárszámadási rendelet melléklete
11-2020 (X.01.) 2019. évi költségvetés IV.mód.
11-2020 (X.01.) 2019. évi költségvetés IV mód. melléklete
12-2020. (X.01.) 2020.évi költségvetés I. mód.
12-2020. (X.01.) 2020.évi költségvetés I. mód. melléklete
2-2021. (III.11.) 2021 évi költségvetési rendelet
2-2021. (III.11.) 2021 évi költségvetési rendelet melléklete (2021.04.26)
3-2021. (V.25.) 2020 évi zárszámadási rendelet
3-2021. (V.25.) 2020 évi zárszámadási rendelet melléklete
4-2021.(VI.10,) rendelet a 15-2019. (XII.23.) rendelet SzMSz módosításáról
5-2021. (VI.11.) rendelet a települési támogatásákról és az egyéb szoc. ellátásokról
6-2021. (VI.11.) rendelet a gyermekvédelmi ellátások formáiról
Ha a 'Megnézem' gombra kattint, akkor a kiválasztott nyomtatványt megnézheti, letöltheti és kinyomtathatja.
Vissza a tartalomhoz