Hatályos rendeletek - Decs Nagyközség honlapja

Tartalomhoz ugrás
Rendeletek
Hatályos rendeletek
„Decs Nagyközségért” Emlékplakett kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 18/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet
A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 8-2013.(V.10.) önk.-i rend.
A házasságkötés engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló 10/2017.(VII.3.) önkormányzati rendelet
A helyi adókról szóló 15-2004.(IX.1.) rend.
A helyi civil szervezetek, alapítványok és egyházak támogatásáról szóló 5-2013.(IV.5.) önk.-i rend
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9-2013.(V.10.) rend.
A helyi népszavazásról szóló 9-2016.(VII.1.) önk.-i rend.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről 15/2016.(X.6.) önkormányzati rendelet
A közterületek elnevezésére, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 14-20163.(VI.28.) önk.-i rend
A közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 16-2016.(X.6.) önk.-i rend.
A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint kegyeleti támogatásáról szóló 17-2012.(VII.30.) önk.-i rend
A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról, és azok szabályairól szóló 19-2011.(VI.29.) önk.-i rend.
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 4-2017.(III.20.) önk.-i rend
A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról szóló 14-1993(XII.01.) KT számú rend.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására, elhelyezésre irányuló közszolgáltatásról szóló 13-2013.(VI.28.) önk.-i rend
A partnerségi egyeztetésről szóló 5-2017.(V.9.) önk.-i rendelet
A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16-2013.(VII.02.) önk.-i rend.
A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 14-2016.(X.03.) önk.-i rend.
A szociális elhelyezést biztosító önkormányzati lakások bérbeadásáról szóló 21-2011.(VIII.31.) számú önk.-i rend.
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4-2015.(II.18.) ön.-i rend.
A szociális földprogram megvalósításáról szóló 16-2012.(VII.27.) önk.-i rend.
A talajterhelési díj megfizetésének szabályairól szóló 13-2004.(IX.1.) számú rend.
A település Környezetvédelmi Alapjáról szóló 13-2011.(VI.8.) önk.-i rend.
A települési környezet védelméről szóló 15-2012.(VII.30.) önk.-i rend.
A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12-2013.(VI.28.) önk.-i rend.
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12-2007.(VII.1.) rend.
A vásárok, piacok tartásáról szóló 9-2012.(IV.02.) önk.-i rend.
Az állattartásról szóló 21-2012.(X.01.) számú önk.-i rend.
Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 28-2011.(XII.06.) számú önk.-i rend.
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 22/2016.(XII.7.) önkormányzati rendelet
Decs nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19-2008.(X.01.) számú rend.
Decs nagyközség településképének védelméről szóló 17-2017.(XII.18.) önk-i rendelet
Decs nagyközség településképének védelméről szóló 17-2017.(XII.18.) önk-i rendelet melléklete
Decs nagyközség nemzeti vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről 15-2013. (VII. 02.) önkormányzati rendelete
1.sz. melléklet
2.sz. melléklet
3.sz. melléklet
4.sz. melléklet
5.sz. melléklet
6.sz. melléklet
7.sz. melléklet
8.sz. melléklet
9.sz. melléklet
10.sz. melléklet
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 7-2017.(V.31.) önk.-i rendelet
1-13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1-2016. (II.16.) rendelete
1-2016. (II.16.) melléklete
Decs Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2-2017.(III.3.) önk.-i rendelete
Decs Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2-2017.(III.3.) önk.-i rendelet melléklete
Ha a 'Megnézem' gombra kattint, akkor a kiválasztott nyomtatványt megnézheti, letöltheti és kinyomtathatja.
2018
Vissza a tartalomhoz