Nagymácséd - Decs Nagyközség honlapja

Tartalomhoz ugrás
Testvértelepüléseink - Nagymácséd

Nagymácséd község Mátyusföldön, Nagyszombat és Szered városok közelében, a Vág menti síkságon helyezkedik el. Honfoglaláskori település, amelyet korabeli ásatásokkal támaszthatunk alá.

Lakosságának 80 %-a magyar anyanyelvû. Gyakorlatilag nyelvi sziget. Még ma is a beiratkozó elsõsök 70-80 %-a a magyar iskolába iratkozik, ami nagy ritkaság az erõs szlovakizáció közepette. Lakosságának lélekszáma 2600 fõt számlál. Az utóbbi idõben sok szlovák és roma települt be a községbe.

Számottevõ ipara nincs a községnek. Lakossága fõleg mezõgazdasági termelésbõl él, s az utóbbi idõben megjelent a feldolgozó ipara is, amely mezõgazdasági alapanyagokat dolgoz fel. Polgárainak nagy része az olyan ipari vonzáskörzetekben dolgozik, mint Pozsony, Nagyszombat, Bécs, Gyõr, stb.

A Beneš-i dekrétumok által jogfosztott községünkben élt magyar ajkú lakosság magyarországi kitelepítésének és csehországi deportálásának 50. évfordulója alkalmából Gáspár Péter szobrászmûvész szoborkompozíciója mementóként hirdeti az itteni magyarság golgotáját.

Vissza a tartalomhoz