Nagymácséd - Decs Nagyközség honlapja

Honlapja
Decs Nagyközség
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Vendégeinknek > Tetvér települések
Testvértelepüléseink - Nagymácséd

Nagymácséd község Mátyusföldön, Nagyszombat és Szered városok közelében, a Vág menti síkságon helyezkedik el. Honfoglaláskori település, amelyet korabeli ásatásokkal támaszthatunk alá.

Lakosságának 80 %-a magyar anyanyelvû. Gyakorlatilag nyelvi sziget. Még ma is a beiratkozó elsõsök 70-80 %-a a magyar iskolába iratkozik, ami nagy ritkaság az erõs szlovakizáció közepette. Lakosságának lélekszáma 2600 fõt számlál. Az utóbbi idõben sok szlovák és roma települt be a községbe.

Számottevõ ipara nincs a községnek. Lakossága fõleg mezõgazdasági termelésbõl él, s az utóbbi idõben megjelent a feldolgozó ipara is, amely mezõgazdasági alapanyagokat dolgoz fel. Polgárainak nagy része az olyan ipari vonzáskörzetekben dolgozik, mint Pozsony, Nagyszombat, Bécs, Gyõr, stb.

A Beneš-i dekrétumok által jogfosztott községünkben élt magyar ajkú lakosság magyarországi kitelepítésének és csehországi deportálásának 50. évfordulója alkalmából Gáspár Péter szobrászmûvész szoborkompozíciója mementóként hirdeti az itteni magyarság golgotáját.

 
Decs Nagyközség
Önkormányzata
2017.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz