Települési Értéktár Bizottság - Decs Nagyközség honlapja

Tartalomhoz ugrás
Kedves Decsi Polgár!
Örömmel üdvözöljük oldalunkon! Érdeklődése mutatja, hogy szereti ezt a községet, és fontosnak tartja, hogy az egykori és a mai Decs szellemi, anyagi, természeti és közösségi értékeit a következő generációknak megőrizzük és átadjuk.  Mi, a Decsi Értéktár Bizottsága ebben a munkában az Ön segítségére is számítunk!

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek éshungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet alapján helyi, megyei és országos szinten is elkezdődött a magyar értékek összegyűjtését és megőrzését szolgáló feltáró munka. Az értéktárak létrehozása azt a célt szolgálja, hogy nemzeti értékeinkről országos adatbázis készüljön, a gyűjteményben szereplő értékek közkinccsé, itthon és külföldön is ismertté váljanak, és maradjanak fenn, erősítve a nemzeti tudatot, a haza ismeretét, szeretetét.
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. október 30-i döntése alapján, Decsen is megalakult a Települési Értéktár Bizottság, amelynek feladata, hogy összegyűjtse, a községben fellelhető, vagy itt létrehozott nemzeti értékeket. A bizottság a képviselő-testület 266/2013.(IX.27.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik.

Az Értéktárba kerülésre méltó, egyedi és megőrzendő értékekre az Ön (és a civil szervezetek) javaslatait is várjuk az alábbi kategóriákban:

      • agrár- és élelmiszergazdaság
      • egészség és életmód
      • épített környezet
      • ipari és műszaki megoldások
      • kulturális örökség
      • sport
      • természeti környezet
      • turizmus és vendéglátás

Javaslatot tenni a Javaslattételi lapon tehet.A kitöltött és megfelelő mellékletekkel ellátott dokumentumot juttassa el az alábbi elérhetőségek egyikére:
- elektronikusan: ertektar@decs.hu  e-mail címre
- postai úton: (elektronikus adathordozón mellékelve) Decsi Polgármesteri Hivatalba, 7144 Decs Fő u. 23.

A javaslatokban megjelölt értékeknek a Települési Értéktárba történő felvételéről a Decsi Települési Értéktár Bizottság 90 napon belül dönt. Az értéktárba felvételre került értékek leírással és fotóval/videó-felvétellel együtt felkerülnek erre az oldalra is, így mindenki megismerheti őket. Ha a javaslat helyi jelentőséget meghaladó értéket tartalmaz, a bizottság továbbítja a Tolna Megyei Értéktárba, ahonnan az a Nemzeti Értéktárba vagy – amennyiben egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli - akár a Hungarikumok Gyűjteményébe is bekerülhet.

Örömmel várunk minden ötletet, javaslatot! Írja meg nekünk, mit tart védendő és megőrzendő értéknek, amitől Decs olyan sajátos, jellegzetes, amilyennek ismerjük.  Gyűjtsük együtt értékeinket!

Decs, 2016. július 13.   
Decsi Értéktár Bizottsága

A Települési Értéktár Bizottság tagjai
Elnök
Nagy Zoltánné

Tagok

Lajtai Erzsébet
Borbandi Gyöngyvér

E-Mail: ertektar@decs.hu
A Települési Értéktárba való felvételre javaslatA nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg az alábbiak szerint.
Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely

a) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
b) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
c) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái az alábbiak:

"a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai- beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét- , különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés- , gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások."

A települési értéktárba nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti.
Vissza a tartalomhoz