DECS NAGYKÖZSÉG

WEBOLDALA

EBÖSSZEÍRÁS

Az ebösszeírás „önbevallásos” módszerrel történik, ezért tájékoztatom Decs nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait vagy tartóit, hogy az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP-2023„, illetve a „VÁLTOZÁSBEJELENTŐ ADATLAP-2023” nyomtatvány beszerezhető a Községházán, vagy letölthető weboldalunkról. A kitöltött adatlapot legkésőbb 2023. május 2. napjáig  az alábbi módok valamelyikén szíveskedjenek az önkormányzathoz eljuttatni:

– postai úton a 7144 Decs, Fő u. 23.

– e-mailen a pmtitkarsag@decs.hu címre megküldve, míg

– személyesen a Községháza portáján elhelyezett gyűjtőládába helyezve.

Accessibility