DECS NAGYKÖZSÉG

WEBOLDALA

BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA

Kedvezményezett neve: Decs Nagyközség Önkormányzata
Jogcím: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Miniszteri döntés száma: BMÖFT/5-19/2019.
A támogatás összege: 14 994 000 Ft
A támogatás mértéke: 85 %

Decs belterületén, a Kossuth Lajos utcában a meglévő járda az 1970-es években épült, felújítására, karbantartására azóta nem került sor.
Decs Nagyközség Önkormányzata 2019-ben sikerrel pályázott a járda felújítására, melynek következtében a Kossuth Lajos utcában – a meglévő beton burkolat megtartása mellett – kerül sor a rekonstrukcióra. Azon a szakaszon, ahol a burkolat 40×40-es beton lapokból készült ott a betonlapok eltávolításra kerülnek. A beton burkolatú járda beton felülete a letisztítás után egy vékony kiegyenlítő aszfalt réteget kap, erre kerül rá az aszfalt kopó réteg. A Tájház előtti teljes hosszban 6 cm vastag térkő díszburkolat kerül elhelyezésre.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020. 12. 31.