DECS NAGYKÖZSÉG

WEBOLDALA

Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése
Pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012
Pályázat címe: Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése
Kedvezményezett neve: Decs Nagyközség Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 195 461 870 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretén belül a decsi óvoda, valamint az Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai felújítása valósul meg. A fejlesztés közvetlen hatása a projektnek az energiaszámlák drasztikus csökkenése, főként a fűtés területén. Mivel került a projektbe villamos energia előállító napelemes rendszer is, így kijelenthetjük, hogy a villamos energia költségek szinte teljesen eltűnnek. Közvetett hatás az akadálymentesítés – több mozgássérült személy található a településen – mely könnyebbséget biztosít a mozgásra a fogyatékkal élő személyeknek, valamint a korszerűsítés esztétikai jelentősége.

A fejlesztés során szigetelésre kerül a padlásfödém, a külső falak, valamint a lábazat mindkét épület esetében: Idősek otthona esetében a födémszigetelés 1.703 m2, a falszigetelés: 1778 m2. A szigeteléshez kapcsolódnak még kiegészítő munkálatok a csatolt költségvetés alapján. Óvoda esetében a lapostető szigetelése 846 m2, födémszigetelés 350 m2, a falszigetelés: 1.291 m2. A külső nyílászárók kicserélésre kerülnek, új modern a TNM rendeletben foglaltaknak megfelelő fahatású műanyag nyílászárókra részlegesen, mivel már volt nyílászáró csere az épületeken. Idősek otthona esetében minden külső nyílászáró cserére kerül a csatolt költségvetés alapján. A fűtési rendszer korszerűsítésre kerül: mindkét épület esetében cserére kerül a kazán, a hőleadók és a csővezetékek a szükséges kiegészítő gépészeti munkálatokkal. A napelemes rendszer az épületek villamos energia fogyasztását is fedezi. Mindezek mellett mindkét épület akadálymentesítése megvalósul.

A projektmenedzsmenti feladatok ellátása keretében Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja a projekttervben megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérését, továbbá elősegíti a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználását és a vállalt határidők pontos betartását.

1. Árazatlan koltségvetés Decs 321
2. Engedélyezési terv Decs 321
3. Kiviteli terv Decs 321
4. KD AF Decs energetika
5. VSZ Decs energetika 0515
6. Nyilatkozatminták rk-s
7. Bontási jegyzőkönyv
8. Jegyzőkönyv a határidő után beérkezett ajánlatról részvételi jelenentkezésről
9. Összegezés

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.01