DECS NAGYKÖZSÉG

WEBOLDALA

„Tisztítsuk meg az Országot!”

Kedvezményezett neve: Decs Nagyközség Önkormányzata
Jogcím: Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1598/2020. (IX. 21.) Korm. hat.) 6. pontja
Miniszteri döntés száma: BMÖGF/885-30/2020.
A támogatás összege: 4 169 659 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A pályázat megvalósítása során az elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett önkormányzati ingatlan(ok) területének teljes hulladékmentesítését kell elvégezni. Decs Nagyközség Önkormányzata az 566/2 hrszú, természetben a Decs, Kossuth Lajos utca 32-34. szám alatti (volt Háziipar területe) ingatlan hulladékmentesítését tűzte ki célul.
Az ingatlanon illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Decs Nagyközség Önkormányzata számára kiemelt fontosságú, hogy felszámolja az illegális hulladéklerakót, biztosítsa a köztisztaságot.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021. 02. 28.