DECS NAGYKÖZSÉG

WEBOLDALA

TOP Decs sárközi szőttes

Kedvezményezett neve: Decs Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: „A nemzetközi hírű sárközi szőttes gyártásának újraindítása, munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában.”

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003

A szerződött támogatás összege: 128 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja: Decs nagyközségen a régi szövőüzem újraindítása. Ennek megfelelően a célok között szerepel a munkahelyteremtés: kb. 8-10 fő között. A leromlott „iparterület” felújítása és modernizációja. A Sárközi hagyományok újraélesztése, hagyományőrzés. A szőttesek termelésének beindítása kézi és gépi erővel. Turisztikai vonzerő növelése a térségben: a Szekszárdi borút részeként integrálva a Sárközi népművészettel. A környezettudatosság: energiafelhasználás lehető legnagyobb hányadának megújuló energiával történő előállítása.

Műszaki tartalom: A felújítással, átalakítással érintett épület az 1960′- as ’70-es években épült, szerkezetei elavultak, évek óta használaton kívül áll. A rendszeres karbantartás hiánya miatt az épület állapota nagyon leromlott, külső-belső szerkezetei károsodtak, elektromos, gépészeti, csapadékvíz elvezetési rendszere hiányos vagy teljesen hiányzik. Annak érdekében, hogy az épület újra használható legyen a megrendelő a teljes felújítást és ennek keretében többfunkciós épület kialakítását tervezi, melynek fő rendeltetése szövő üzem lesz. A térségben a 19. századig visszamenően nagy hagyománya van a népi szőttesek készítésének, melyet ma sárközi szőttesként ismerünk. Decs községben egészen az 1990-es évekig folyt a népi szőttesek előállítása. A tervezett szövő üzem a térségre jellemző és népművészeti, művészettörténeti szempontból értékes szőttesek készítésének egyre inkább feledésbe merülő hagyományát, technikáját örökítené tovább.

A projekt befejezési dátuma 2020.03.31.