Decs Nagyközség honlapja

Tartalomhoz ugrás
Köszöntő
Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük Önt honlapunkon Decs nagyközség polgárainak nevében! Öröm számunkra, hogy érdeklődik ősi hagyományokkal bíró településünk iránt. Oldalainkon megismerkedhet a Sárköz „fővárosaként” ismert községünk múltjával és jelenével, az itt élő emberek életével, valamint azokkal a lehetőségekkel, melyekkel az idelátogatókat várjuk. Igyekszünk mindig friss információkkal szolgálni, hogy az Önök számára megkönnyítsük a tájékozódást és az ügyintézést Decsen.

Kellemes és hasznos barangolást kívánunk Önnek! Bízunk benne, hogy más alkalommal is felkeresi honlapunkat és kedvet kapva egy szemet-szájat gyönyörködtető kiránduláshoz hamarosan személyesen is meglátogatja vendégváró településünket.

Antal Zsolt
polgármester
Képviselő-testület

Decs Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019
Közbeszerzési Terv

Decs Nagyközség Önkormányzatának

KISBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA


MVS-195

MVS-196

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató


F
ogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz
kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról


A gyermekek után járó ellátásokról


A szociális ellátásokról


Melléklet a szociális ellátásokhozAktuális képviselő-testületi hírek, események, információk
További információkért görgessen lefelé.
Falunapló
2018. február 17.
Ovifarsang

A decsi Tesz-Vesz Óvoda idén is a Faluházban tartotta meg a hagyományos Farsangi Bálját.

Az óvodás csoportok bemutatóját a megjelentek nagy lelkesedéssel figyelték és minden csoport megkapta a jól megérdemelt tapsát.

A bemutatókat követően tombola, büfé, táncverseny és persze jó zene várta a megjelenteket.2018. február 03.
VIII. Katolikus Farsangi Bál

A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezésre került a Katolikus Farsangi Bál. Kun Györgyi bevezetője után Kocsis László diakónus úr üdvözölte a megjelenteket. Az imádságot követően Antal Zsolt polgármester úr megnyitója következett, majd Horváth István államtitkár úr, országgyűlési képviselő üdvözölte a bál résztvevőit.

Ezt követően a Csillagrózsa Hagyományőrző Egyesület műsorát tekinthették meg a megjelentek, melyet a közönség nagy tapssal jutalmazott. A táncbemutató után Sill Gábor és Sill Zsófia harmonika műsora következett, amely ugyancsak nagy sikert ért el. A bemutatók után a Schnaps zenekar adta a talp alá valót. A táncot  a jelmezverseny és a tombolasorsolás szinesítette. A megjelentek a bál végén jóleső érzéssel, megelégedetten térhettek nyugovóra.


2017. december 21.
Karácsonyi Ünnepség

Az idén is - a hagyományoknak megfelelően - a nagyközségi Faluházban került megrendezésre a Karácsonyi Ünnepség. Kiss Erika - a Faluház vezetője - megnyitóját követően a Decsi Hagyományőrző Férfikórus lépett fel, majd a Tesz-Vesz Óvoda óvodásai adták elő műsorukat a nagyszámban megjelent közönség előtt. Ezt követően a Bíborvég Általános Iskola tanulóinak műsor összeállítása következett, majd a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület énekkara és a Görönd Citerazenekar műsora zárta az estét.

A közelmúlt legfontosabb eseményei
További információkért görgessen lefelé.
Projektjeink
Tájékoztató
Őcsény-Decs szennyvíztelep felújítása

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.,
Őcsény Község Önkormányzata és
Decs Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújítása
A szerződött támogatási összeg: 416.743.574 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 95,000000 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.01.28.
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00023

A PROJEKT BEMUTATÁSA
A szennyvíztisztító-telep esetén a jelenlegi tisztítási technológia hidraulikai kapacitásbővítést nem igényel, hanem a tisztító kapacitás hiánya miatt indokolt a tisztító telep fejlesztése.
A szagtalanítás a tervezett rendszeren azért szükséges, mert a hosszú nyomócsövek miatti nagy szállítási távolság és a kis
szennyvízmennyiség eredményeképpen a fogadóaknák környezetében a szennyvíz berothadása következtében erős szaghatás tapasztalható. Emellett problémát jelent a berothadás miatti erős korrozív hatás, amely hosszútávon tönkreteszi a beton létesítményeket.
A betervezendő műszaki megoldás célja, hogy a művi elemek korrózióját és a szaghatások kialakulását a rendszeren előzzük meg. Emellett a hálózat kritikus pontjainál kiegészítő biofilteres szagtalanítók szükségesek, melyek a létesítmények egyes légtereinek megszívásával és a bűzös levegő semlegesítésével biztosítják a szagmentes állapotot.
A szennyvízelvezető hálózat szagtalanítási munkálatai mellett szükség van a hálózat egyes elemei rekonstrukciós munkálatainak elvégzésére. Az egyes létesítmények (átemelők, fogadóaknák) felújítása azért szükséges mivel az előző szakaszokon érkező erősen berothadt szennyvíz jelentős betonkorróziót okozott azok falában. Probléma továbbá, hogy a jelenlegi szerelvények, nem megfelelő anyaguk miatt, szintén erősen korrodált állapotban vannak.
A projekt nem tartalmaz csatornahálózat-bővítést célzó intézkedéseket. A fejlesztés során új létesítmény nem kerül kialakításra, a már meglévő szennyvíztelep és szennyvízhálózat kerül fejlesztésre. Emiatt a működtetésbe a projekt megvalósítását követően új szereplő nem kerül bevonásra. A tulajdonosi és üzemeltetési viszonyok a megvalósítást követően változatlanok maradnak.
A fejlesztéssel érintett szennyvízhálózat üzemeltetője Őcsény és Decs településeken az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.
A hálózat tulajdonosai az egyes önkormányzatok. A szennyvíztelep tulajdonosa Decs és Őcsény Községek Önkormányzatai (63% : 37% arányban).
KAPCSOLAT
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda.
Földi Eszter
víziközmű projektmenedzser
E-mail: foldi.eszter@nfp.hu
Tel.:+361 2390420
Őcsény Község Önkormányzata
Kozma Zoltánné
mb. polgármester
E-mail: ocsenyph@tolna.net Telefon: 06/74-496-872
Decs Nagyközség Önkormányzata
Antal Zsolt
polgármester
E-mail: phdecs@decs.hu
Telefon: 06/74-595-900

Tájékoztató
Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése

Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027
Pályázat címe: Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése
Kedvezményezett neve: Decs Nagyközség Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 381.762.142 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása
A projekt keretében Decs Nagyközség belterületi csapadékvíz rendezése valósul meg a legsürgősebb beavatkozást igénylő területeken.
Jelenleg a község belterületére hulló csapadékvizek levezetése a település jelentős részén nem megoldott. A tervezett fejlesztéssel érintett területeken részben egyáltalán nincsenek is vízelvezető árkok, illetve amik vannak, nem tudják ellátni alapvető funkciójukat, mivel a meglévő átereszek eltömődtek. Nagy esőzések után rendszeresen járhatatlanná válnak az utak, járdák, a lakóingatlanok védelmében is több alkalommal kellett intézkedéseket tenni.
A vízelvezető árkok között nincs meg a kapcsolat, és így azok nem vezetik le a vizet település alatt húzódó Tabáni árokba, illetve a Dobornya-csatornába. További hiányosság, hogy a Tabáni árok és a Dobornya-csatorna között sincs megfelelő összeköttetés, hiányzik az átemelő és az árok rész.
A tervezett vízelvezető rendszer egyaránt tartalmaz nyílt földárkos, és nyílt burkolt árkos, továbbá zárt csatornaszakaszokat is, igazodva a területi sajátosságokhoz és a szakmai kívánalmakhoz.
A fejlesztés a következő területet érinti: Szőlőhegyi utca, Gárdonyi utca, Széchenyi utca, Alkotmány utca, Széll Judit utca, Deák utca, Dobornya csatorna, Tabáni árok.  Mindösszesen 5 750 fm vízelvezető árok kiépítése történik meg (3 534 fm nyílt földárok, 736 fm nyílt, burkolt árok és 1480 fm zárt csatorna), továbbá sor kerül a szükséges mederrendezési munkák elvégzésére és a tározó felújítására is.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. év 01. hó 31. nap.

Tájékoztató
 Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése

Pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012
Pályázat címe: Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése
Kedvezményezett neve: Decs Nagyközség Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 195 461 870 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretén belül a decsi óvoda, valamint az Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai felújítása valósul meg. A fejlesztés közvetlen hatása a projektnek az energiaszámlák drasztikus csökkenése, főként a fűtés területén. Mivel került a projektbe villamos energia előállító napelemes rendszer is, így kijelenthetjük, hogy a villamos energia költségek szinte teljesen eltűnnek. Közvetett hatás az akadálymentesítés – több mozgássérült személy található a településen – mely könnyebbséget biztosít a mozgásra a fogyatékkal élő személyeknek, valamint a korszerűsítés esztétikai jelentősége.
 
A fejlesztés során szigetelésre kerül a padlásfödém, a külső falak, valamint a lábazat mindkét épület esetében: Idősek otthona esetében a födémszigetelés 1.703 m2, a falszigetelés: 1778 m2. A szigeteléshez kapcsolódnak még kiegészítő munkálatok a csatolt költségvetés alapján. Óvoda esetében a lapostető szigetelése 846 m2, födémszigetelés 350 m2, a falszigetelés: 1.291 m2. A külső nyílászárók kicserélésre kerülnek, új modern a TNM rendeletben foglaltaknak megfelelő fahatású műanyag nyílászárókra részlegesen, mivel már volt nyílászáró csere az épületeken. Idősek otthona esetében minden külső nyílászáró cserére kerül a csatolt költségvetés alapján. A fűtési rendszer korszerűsítésre kerül: mindkét épület esetében cserére kerül a kazán, a hőleadók és a csővezetékek a szükséges kiegészítő gépészeti munkálatokkal. A napelemes rendszer az épületek villamos energia fogyasztását is fedezi. Mindezek mellett mindkét épület akadálymentesítése megvalósul.
A projektmenedzsmenti feladatok ellátása keretében Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja a projekttervben megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérését, továbbá elősegíti a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználását és a vállalt határidők pontos betartását.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.01
Futó projektek
További információkért görgessen lefelé.
Tájékoztatók, programok

vadkárral kapcsolatos tudnivalók mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, földhasználók részére.Lakossági tájékoztató az orvosi központi ügyelet ellátásról


Események, meghívók, tájékoztatók, felhívások
További információkért görgessen lefelé.
Decsi Konyha étlap
Kattintásra nagyobb lesz
Szelektív hulladék + Hirdetések
Kattintásra nagyobb lesz
Minden nap
Képújság (Információk, hirdetések)


2018.02.26. (hétfő) 18:00
Csizmás Kandúr

2017.03.01. (csütörtök) 18:00
Csizmás Kandúr

Az ember, amíg igazságos úton halad, addig bátran mehet minden veszedelemmel szemben. De mihelyt a ravaszsággal, az elfogultsággal, az egyéni becsvággyal akarja magát előbbre helyezni másoknál: előbb-utóbb elbukik.

Wass Albert
Óra
Frissítési információk

Legutóbbi frissítés dátuma

2018. február 24.

Frissült:

DTV műsora

A Decsi Hagyományörző Egyesület férfikórusa:


A Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület kórusa:


Görönd Citerazenekar Decs :


2018
Vissza a tartalomhoz