Decs Nagyközség honlapja

Tartalomhoz ugrás
Kedves Látogató!

Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm
Decs Nagyközség honlapján.

Decs Tolna megye déli részén helyezkedik el a Sárköz szívében. A Sárköz fővárosának is szokták nevezni, ami páratlan néprajzi kincsekkel rendelkezik. Építészeti és kézműves műemlékei mellett máig fennmaradt népdal és néptánc hagyománya is, ami egyedülálló értéket képvisel még a tágabb régióban is. Amennyiben felkeltettük érdeklődését ennek az izgalmas, érdekes és népművészeti értékekben gazdag településünk iránt, kérjük, lapozza végig a folyamatosan bővülő honlapunkat, ahol minden szükséges információt megtalál az adott témakörrel kapcsolatban.

Izgalmas böngészést kívánok!
Tisztelettel:
Heberling Tibor polgármester
Tájékoztatók, programok
2020.08.03.-14- MÁV menetrend változás Dombóvár-Baja
2020.08.03.-14- MÁV menetrend változás Szekszárd-BajaGemenc ZRT tájékoztatója
vadkárral kapcsolatos tudnivalók mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, földhasználók részére.Lakossági tájékoztató az orvosi központi ügyelet ellátásról


Események, meghívók, tájékoztatók, felhívások
További információkért görgessen lefelé.
Falunapló
2020. június 4.
Trianon 100. megemlékezés

A Trianoni békediktátum 100-dik évfordulója alkalmából megemlékezést tartottunk a decsi református temetőben, Papp Zsolt Endre tiszteletes úr és Kocsis László diakónus úr részvételével.

Ünnepi beszédet mondott Heberling Tibor polgármester úr.

Közreműködött Bognár Cecil valamint a Bíborvég Általános Iskola diákjai.2020. június 1.
Karantén koncertA Decsi Hagyományőrző Férfikórus szervezésében a magyar egészségügyi dolgozók tiszteletére "Karantén" koncertet adott, melyen közreműködött Szűcs István, harmonikán és Burai Ferenc hegedűn.

2020. február 22
Ovifarsang

A hagyományoknak megfelelően az idén is megrendezésre került a Faluházban a Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde farsangi bálja.
Az óvodások szinpadi prodokciói után tánc, tombola és büfé állt a megjelentek rendelkezésére.
Az óvodáscsoportok bemutatkozását a közönség, szülők, rokonok, mindig nagy tapssal jutalmazták.2020. fenruár 6.
Lelki egészségnap

A Tolna megyei Balassa János Kórház Egészségfejlesztési Iroda szervezésében "Lelki Egészségnap" -ot tartottunk a decsi Faluház kistermében.

Az előadó Zsiga Attila volt az "Életigen" program megalkotója. A jó hangulatú, tanulságos és egyben informatív előadás nagy sikert aratott a megjelentek körében.

A mottó - vidámság, bölcsesség, lendület, együtt, szabadon, egyszerúen, valódi emberként - volt.
A közelmúlt legfontosabb eseményei
További információkért görgessen lefelé.
Projektjeink
Tájékoztató

Kedvezményezett neve: Decs Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: „A nemzetközi hírű sárközi szőttes gyártásának újraindítása, munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában.”
 
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003
 
A szerződött támogatás összege: 128 000 000 Ft
 
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
 
A projekt célja: Decs nagyközségen a régi szövőüzem újraindítása. Ennek megfelelően a célok között szerepel a munkahelyteremtés: kb. 8-10 fő között. A leromlott "iparterület" felújítása és modernizációja. A Sárközi hagyományok újraélesztése, hagyományőrzés. A szőttesek termelésének beindítása kézi és gépi erővel. Turisztikai vonzerő növelése a térségben: a Szekszárdi borút részeként integrálva a Sárközi népművészettel. A környezettudatosság: energiafelhasználás lehető legnagyobb hányadának megújuló energiával történő előállítása.
 
Műszaki tartalom: A felújítással, átalakítással érintett épület az 1960'- as '70-es években épült, szerkezetei elavultak, évek óta használaton kívül áll. A rendszeres karbantartás hiánya miatt az épület állapota nagyon leromlott, külső-belső szerkezetei károsodtak, elektromos, gépészeti, csapadékvíz elvezetési rendszere hiányos vagy teljesen hiányzik. Annak érdekében, hogy az épület újra használható legyen a megrendelő a teljes felújítást és ennek keretében többfunkciós épület kialakítását tervezi, melynek fő rendeltetése szövő üzem lesz. A térségben a 19. századig visszamenően nagy hagyománya van a népi szőttesek készítésének, melyet ma sárközi szőttesként ismerünk. Decs községben egészen az 1990-es évekig folyt a népi szőttesek előállítása. A tervezett szövő üzem a térségre jellemző és népművészeti, művészettörténeti szempontból értékes szőttesek készítésének egyre inkább feledésbe merülő hagyományát, technikáját örökítené tovább.

 
A projekt  befejezési dátuma 2020.03.31.


Tájékoztató

Kedvezményezett neve: Decs Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: Decsi Idősek Klubja energetikai felújítása
 
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013
 
A szerződött támogatás összege: 21 938 338 Ft
 
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
 
A fejlesztés során az idősek nappali ellátásának épülete kerül felújításra. A műszaki tartalom:
 
  • - Az épület energetikai korszerűsítése (szigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés) azzal a céllal, hogy a fenntartási költségeket nagymértékben csökkenteni lehessen.
  • - A megújuló energia alkalmazása a villamos energia előállításában ugyancsak a fenntartási költségek csökkentése végett.
  • - Akadálymentesítés az ellátottak könnyebb alkalmazkodása érdekében.
     

A projekt  befejezési dátuma 2020.06.24.

Tájékoztató
Őcsény-Decs szennyvíztelep felújítása

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.,
Őcsény Község Önkormányzata és
Decs Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújítása
A szerződött támogatási összeg: 385.087.690 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 95,000000 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.07.31.
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00023
 Kapcsolattartók adatai: Decs esetében: Heberling Tibor. Őcsény esetében: Fülöp János.

A PROJEKT BEMUTATÁSA
A szennyvíztisztító-telep esetén a jelenlegi tisztítási technológia hidraulikai kapacitásbővítést nem igényel, hanem a tisztító kapacitás hiánya miatt indokolt a tisztító telep fejlesztése.
A szagtalanítás a tervezett rendszeren azért szükséges, mert a hosszú nyomócsövek miatti nagy szállítási távolság és a kis
szennyvízmennyiség eredményeképpen a fogadóaknák környezetében a szennyvíz berothadása következtében erős szaghatás tapasztalható. Emellett problémát jelent a berothadás miatti erős korrozív hatás, amely hosszútávon tönkreteszi a beton létesítményeket.
A betervezendő műszaki megoldás célja, hogy a művi elemek korrózióját és a szaghatások kialakulását a rendszeren előzzük meg. Emellett a hálózat kritikus pontjainál kiegészítő biofilteres szagtalanítók szükségesek, melyek a létesítmények egyes légtereinek megszívásával és a bűzös levegő semlegesítésével biztosítják a szagmentes állapotot.
A szennyvízelvezető hálózat szagtalanítási munkálatai mellett szükség van a hálózat egyes elemei rekonstrukciós munkálatainak elvégzésére. Az egyes létesítmények (átemelők, fogadóaknák) felújítása azért szükséges mivel az előző szakaszokon érkező erősen berothadt szennyvíz jelentős betonkorróziót okozott azok falában. Probléma továbbá, hogy a jelenlegi szerelvények, nem megfelelő anyaguk miatt, szintén erősen korrodált állapotban vannak.
A projekt nem tartalmaz csatornahálózat-bővítést célzó intézkedéseket. A fejlesztés során új létesítmény nem kerül kialakításra, a már meglévő szennyvíztelep és szennyvízhálózat kerül fejlesztésre. Emiatt a működtetésbe a projekt megvalósítását követően új szereplő nem kerül bevonásra. A tulajdonosi és üzemeltetési viszonyok a megvalósítást követően változatlanok maradnak.
A fejlesztéssel érintett szennyvízhálózat üzemeltetője Őcsény és Decs településeken az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.
A hálózat tulajdonosai az egyes önkormányzatok. A szennyvíztelep tulajdonosa Decs és Őcsény Községek Önkormányzatai (63% : 37% arányban).
KAPCSOLAT
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda.
Földi Eszter
víziközmű projektmenedzser
E-mail: foldi.eszter@nfp.hu
Tel.:+361 2390420
Őcsény Község Önkormányzata
Kozma Zoltánné
mb. polgármester
E-mail: ocsenyph@tolna.net Telefon: 06/74-496-872
Decs Nagyközség Önkormányzata
Antal Zsolt
polgármester
E-mail: phdecs@decs.hu
Telefon: 06/74-595-900

Tájékoztató
Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése

Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027
Pályázat címe: Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése
Kedvezményezett neve: Decs Nagyközség Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 381.762.142 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

2018. március 27.

2018. október 16.

2018. november 13.Projekt tartalmának bemutatása
A projekt keretében Decs Nagyközség belterületi csapadékvíz rendezése valósul meg a legsürgősebb beavatkozást igénylő területeken.
Jelenleg a község belterületére hulló csapadékvizek levezetése a település jelentős részén nem megoldott. A tervezett fejlesztéssel érintett területeken részben egyáltalán nincsenek is vízelvezető árkok, illetve amik vannak, nem tudják ellátni alapvető funkciójukat, mivel a meglévő átereszek eltömődtek. Nagy esőzések után rendszeresen járhatatlanná válnak az utak, járdák, a lakóingatlanok védelmében is több alkalommal kellett intézkedéseket tenni.
A vízelvezető árkok között nincs meg a kapcsolat, és így azok nem vezetik le a vizet település alatt húzódó Tabáni árokba, illetve a Dobornya-csatornába. További hiányosság, hogy a Tabáni árok és a Dobornya-csatorna között sincs megfelelő összeköttetés, hiányzik az átemelő és az árok rész.
A tervezett vízelvezető rendszer egyaránt tartalmaz nyílt földárkos, és nyílt burkolt árkos, továbbá zárt csatornaszakaszokat is, igazodva a területi sajátosságokhoz és a szakmai kívánalmakhoz.
A fejlesztés a következő területet érinti: Szőlőhegyi utca, Gárdonyi utca, Széchenyi utca, Alkotmány utca, Széll Judit utca, Deák utca, Dobornya csatorna, Tabáni árok.  Mindösszesen 5 750 fm vízelvezető árok kiépítése történik meg (3 534 fm nyílt földárok, 736 fm nyílt, burkolt árok és 1480 fm zárt csatorna), továbbá sor kerül a szükséges mederrendezési munkák elvégzésére és a tározó felújítására is.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. év 01. hó 31. nap.
Futó projektek
További információkért görgessen lefelé.
Decsi Konyha étlap
Kattintásra nagyobb lesz
Szelektív hulladék + Hirdetések
Kattintásra nagyobb lesz

Minden nap

Képújság
(Információk, hirdetések)2020.08.03. 18:00
Polgármesteri tájékoztató - ismétlés

2020.08.06. 18:00
Polgármesteri tájékoztató - ismétlés

Az ember, amíg igazságos úton halad, addig bátran mehet minden veszedelemmel szemben. De mihelyt a ravaszsággal, az elfogultsággal, az egyéni becsvággyal akarja magát előbbre helyezni másoknál: előbb-utóbb elbukik.

Wass Albert
Óra
Frissítési információk

Legutóbbi frissítés dátuma

2020. augusztus 6.

Nagyközségünk zenéi
 1. Decsi Hagyományőrző Egyesület Férfikórus bemutató
00:00
 2. Decsi Hagyományörző Egyesület Férfikórus teljes
00:00
 3. Görönd bemutató
00:00
 4. Görönd teljes
00:00
 5. Gyöngyösbokréta bemutató
00:00
 6. Gyöngyösbokréta teljes
00:00
Vissza a tartalomhoz