Decs Nagyközség honlapja

Honlapja
Decs Nagyközség
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Köszöntő
Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük Önt honlapunkon Decs nagyközség polgárainak nevében! Öröm számunkra, hogy érdeklődik ősi hagyományokkal bíró településünk iránt. Oldalainkon megismerkedhet a Sárköz „fővárosaként” ismert községünk múltjával és jelenével, az itt élő emberek életével, valamint azokkal a lehetőségekkel, melyekkel az idelátogatókat várjuk. Igyekszünk mindig friss információkkal szolgálni, hogy az Önök számára megkönnyítsük a tájékozódást és az ügyintézést Decsen.

Kellemes és hasznos barangolást kívánunk Önnek! Bízunk benne, hogy más alkalommal is felkeresi honlapunkat és kedvet kapva egy szemet-szájat gyönyörködtető kiránduláshoz hamarosan személyesen is meglátogatja vendégváró településünket.

Antal Zsolt
polgármester
Képviselő-testület

   
M e g h í v ó
 
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet alapján a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága és Humán Bizottsága soron következő EGYÜTTES ülését 2017. február 27. (hétfő) 1500 órára összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terem

M e g h í v ó
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában kapott jogkörömben eljárva – figyelemmel Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 10. §. (1) bekezdésében foglaltakra – Decs Nagyközség Képviselő-testületének soron következő ülését 2017.február 28-án (kedd) 15 órára összehívom. Az ülés helye: Faluház Decs, Rákóczi u. 2-8.
FIGYELEM!
Az ebösszeíró adatlapok leadásának utolsó határnapja: 2017. február 28.
(Az adatlap a piros kereten bellül katintva letölthető, kinyomtatható)
Decs Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019
Közbeszerzési Terv

Decs Nagyközség Önkormányzatának

KISBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató


F
ogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz
kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról


A gyermekek után járó ellátásokról


A szociális ellátásokról


Melléklet a szociális ellátásokhozAktuális képviselő-testületi hírek, események, információk
További információkért görgessen lefelé.
ProjektjeinkA Váci M. ltp melletti ún. KRESZ-parkra vonatkozó önkormányzati elképzelések látványterve. A műfűves labdarugó pálya biztosan kialakításra kerül.

2015.08.28.

Decs Nagyközség ÖnkormányzataSajtóközlemény

Napelemes rendszer telepítése Decs Nagyközség Önkormányzatának intézményeire - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0074

Decs Nagyközség Önkormányzata 17 708 172 forint uniós támogatást nyert a KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 21 603 970 forintos összköltségű beruházás révén a pályázó Önkormányzat polgármesteri hivatalának és művelődési házának az épületére napelemes rendszert telepített, mellyel az éves villamos-energia fogyasztásra fordítandó kiadásokat kívánja csökkenteni.

Decs Nagyközség Önkormányzata napelemes rendszer telepítésére határozta el magát a nagyközségi polgármesteri hivatal és a művelődési ház épületére, azzal a céllal, hogy csökkentse a villamos-energia fogyasztásra eső költségeket és az üvegházhatású gázok kibocsátását. A két épületre összesen 23,6 kWp csúcsteljesítményű rendszer került felhelyezésre, mely az energiafogyasztásból adódó költségek 70 %-át képes kiváltani.

A kivitelezés 2015. július 7-én a terület átadással kezdődött meg és 2015. július 28-án a műszaki átadás-átvétellel fejeződött be.

A projekt keretében a megvalósítást megalapozó energetikai tanulmány kerül elszámolásra. Emellett a napelemes rendszer szolgáltató engedélyeztetése csatlakozási terv alapján szintén elkészült, mely tervezés költségét kívánjuk elszámolni. A kivitelezést teljes megvalósítása alatt projektmenedzser szolgáltatás és műszaki ellenőrzés történt meg, amelynek felmerült költségeit is szintén el kívánjuk számolni.

Az átadást követően tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása valósult meg, elhelyezésre került a tájékoztató majd az emlékeztető tábla, elkészült a szükséges fotódokumentáció mely felkerült a térképtér felületre és végül sajtóközlemény került kiküldésre a projekt lezárásáról. Ezek költségét a pályázatban szintén el kívánjuk számolni.

A beruházás részletei:
• 98 db Risen RSM-60-6-255P típusú, 255 Wp névleges teljesítményű napelem
• 2 db AC inverter
• kábelek, tartószerkezet és a fogadó hálózat kialakítása

A projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően sikeresen és eredményesen megvalósult, a napelemes rendszer üzemel és termeli a villamos áramot.
 
Decs Nagyközség Önkormányzata                                   Email: phdecs@decs.hu
7144 Decs Fő utca 23.                                                        Tel: + 36 74/595 910         


"Egészségügyi alapellátás fejlesztése" című pályázat


Önkormányzatunk a helyi orvosi rendelőt és a védőnői szolgálat működéséi körülményeinek javítását pályázat útján valósítottuk meg. A Széchenyi 2020 által kiírt DDOP-3.1.3/G-14 támogatás megpályázása után támogatásban részesültünk.

Pályázat címe
Decsi orvosi rendelő felújítása
Pályázat kódszáma
DDOP-3.1.3/G-14-20140003
Támogatás összege
59.275.199 Ft

Információk
A projekt során a Decsi orvosi rendelő került felújításra. A felújítás során az elavult épület energetikai korszerűsítésére került sor, illetve az akadálymentesítésre. A rendelők és egyéb helységek belső felújítása is megtörtént.
A projekt végrehajtása az Önkormányzat egyik régi terve volt, mivel az orvosi rendelő épülete elavult volt. A mostani kiírás kapcsán az önkormányzat úgy döntött itt a lehetőség a rendelő építési felújítására, energetikai korszerű-sítésre, teljes akadálymentesítésre, a belső teljes felújítására, valamint megújuló energia fejlesztésére.Megvalósítás

A projektben megvalósításra került az akadálymentes megközelítés, mind a bejárat mind a mosdók megközelítésénél. Korszerű szigetelésű fal- és födémszerkezetek, valamint nyílás-zárók lettek beépítve. Korszerű szélfogó került kialakításra. Felszárító- só lekötő lábazati vakolat készült, 60-70 cm magasságban. Bádogos szerkezetek és ereszcsatorna rendszer teljes egészében felújításra került. Udvari csapadékvíz elvezetését is megoldottuk.
A tervezett, a folyamatban levő és a megvalósult projektjeink
Tájékoztatók, programok

I. Körzet rendelési ideje!

2017.03.01-én Dr. Gondi Klára nem rendel!
Kizárólag sürgős esetek ellátása a II. Körzet rendelési idejében!
Helyettesít Dr. Beck Zsuzsanna
Rendelési idő: 03.01-én: 8-11-ig

Lakossági tájékoztató az orvosi központi ügyelet ellátásról


Események, meghívók, tájékoztatók, felhívások
További információkért görgessen lefelé.
Falunapló
2017. február 18.
Ovifarsang a faluházban

Tömött nézőtér előtt tartotta meg hagyományos farsangi bálját a Faluházban óvodánk a Tesz-Vesz Óvoda. A bál Körösztös Gyöngyvér óvodavezető vidám bevezetőjével kezdődőtt, majd köszönetet mondott a bál támogatóinak. Az ovi csoportjainak műsorát többször is vastaps jutalmazta. A műsort követően kezdődött az igazi bál tombolával, lufikkal és sok-sok tánccal. A műsorról készült felvétel megtekinthető a Tesz-Vesz Óvoda honlapján.

A műsort a Decsi Televízió felvételről közvetíti február 27.-én és január 2.-án 18. órai kezdettel. A Tarr digitális előfizetéssel rendelkezők az előadást HD minőségben tekinthetik meg.

2017. február 11.
50. jubileumi Sárközi Napok

2017. február 11.-én 15-órai kezdettel került sor a Faluházba, az 50. jubileumi Sárközi Napok rendezvényére. Antal Zsolt polgármester úr köszöntőjét követően Csapai János néprajzos muzeológus a Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársa nyitotta meg a rendezvényt.

A szép számú megjent közönség előtt nagy sikert arató - és archív felvételeket is tartalmazó - műsorban köreműködött Czakó Sándorné és Kolbert Margit, Faragó Laura népdalénekes, a decsi Gyöngyösbokréta Kórus, a kalocsai Liszt Ferenc AMI Dusnoki Aprók Gyermek Néptáncegyüttes és Ifjúsági együttes, Sándor Zsigmond, Bajusz Panna és Sándor Benjámin, Horváth Áron és barátai, Csillagrózsa Hagyományőrző Néptánegyüttes.

A műsort követően a közönség tagjai állófogadáson vehettek részt a Faluház kistermében. A műsort a Decsi Televízió felvételről közvetíti február 20. és 23.-án 18. órai kezdettel. A Tarr digitális előfizetéssel rendelkezők az előadást HD minőségben tekinthetik meg.

2016. december 16.
Falukarácsony

Nagyközségünkben a faluházban a mai napon megrendezésre került a Falukarácsony. Az ünnepség Sándor Adrián felolvasávál kezdődött, majd a Tesz-Vesz Óvoda ovisai adtak műsort. Ezt kövtően a Decsi Hagyományőrző Férfikórus lépett színpadra, majd a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület kórusa következett, akiket a Görönd citerazenekar kísért. Őket Szép Evelin előadása követte. Végül a Bíborvég Általános Iskola tanulóinak műsora következett. A nagyszámú megjelentek hosszas tapssal értékelték az előadásokat.


2016. december 16.
A felújított I. világháborús emlékmű felavatása

Nagyközségünk önkormányzatának sikeres pályázatát követően határidőre és kiváló minőségben felújításra került az I. világháborús emlékmű. A faluházban, az emlékmű átadása alkalmából, először Antal Zsolt polgármester úr mondott beszédet, majd a megjelentek átmentek az emlékműhöz. Itt az emlékmű felszentelését követően a megjelentek elhelyezték az emlékezés virágait.A felújítást az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta.A közelmúlt legfontosabb eseményei
További információkért görgessen lefelé.
Tolna Megyei Önkormányzat Hirlevél

A megye hírei, a mi ügyeink.
DTV műsora
Minden nap
Képújság (Információk, hirdetések)

2017.02.20. (hétfő)
18:00
50. jubileumi Sárközi Napok

2017.02.23. (csütörtök)
18:00
50. jubileumi Sárközi Napok - ismétlés
Szelektív hulladék + Hirdetések
Kattintásra nagyobb lesz
Decsi Konyha étlap
Kattintásra nagyobb lesz

Az ember, amíg igazságos úton halad, addig bátran mehet minden veszedelemmel szemben. De mihelyt a ravaszsággal, az elfogultsággal, az egyéni becsvággyal akarja magát előbbre helyezni másoknál: előbb-utóbb elbukik.

Wass Albert
Óra
Frissítési információk

Legutóbbi frissítés dátuma

2017. február 24.

A Decsi Hagyományörző Egyesület férfikórusa:


A Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület kórusa:


Görönd Citerazenekar Decs :


 
Decs Nagyközség
Önkormányzata
2017.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz