Decs Nagyközség honlapja

Tartalomhoz ugrás
Kedves Látogató!

Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm
Decs Nagyközség honlapján.

Decs Tolna megye déli részén helyezkedik el a Sárköz szívében. A Sárköz fővárosának is szokták nevezni, ami páratlan néprajzi kincsekkel rendelkezik. Építészeti és kézműves műemlékei mellett máig fennmaradt népdal és néptánc hagyománya is, ami egyedülálló értéket képvisel még a tágabb régióban is. Amennyiben felkeltettük érdeklődését ennek az izgalmas, érdekes és népművészeti értékekben gazdag településünk iránt, kérjük, lapozza végig a folyamatosan bővülő honlapunkat, ahol minden szükséges információt megtalál az adott témakörrel kapcsolatban.

Izgalmas böngészést kívánok!
Tisztelettel:
Heberling Tibor polgármester
Frissítési információk
Legutóbbi frissítés dátuma
2022. jan. 28.

Képviselő-testületTÁJÉKOZTATÁS
az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági igények figyelembevételével a 2022. október 26-ai testületi ülésén megalkotta az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 8/2022.(X.27.) önkormányzati rendeletet, mely 2022. november 1-jén lép hatályba. A rendelet lehetőséget ad arra, hogy kedd és szerdai napokon – amennyiben a kijelölt nap nem esik ünnepnapra – 8 órától 18 óráig az ingatlanokon felhalmozódott és komposztolásra, valamint tüzelőanyagként történő hasznosításra alkalmatlan avar és kerti hulladékot az ingatlan tulajdonosa elégetheti. A rendelet szabályozza az égetés végzésének folyamatát.

Heberling Tibor
polgármester


Decsen is elhelyeztek botlatóköveket

Szeptember 04.-én Decsen, a Béke u.11. számú ház előtt, Zsigmond László és családja háza előtt két botlatókő elhelyezésére került sor a korábban ott lakó zsidó család emlékére – tájékoztatott Barteczka Mária a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület titkára. Máthé (sz: Beck) Éva és családja rokonaiknak Beck Jenőnének (sz: Németh Irén) és annak kiskorú gyermekének Beck Zsuzsikának készíttette el ezeket az emlékjeleket, akiket 1944-ben Auschwitzba deportáltak és ott megöltek. Az emlékjelet Bálint Anna a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület koordinátora és Barteczka Leszek a TMEAHE tagja építették be e járdába. A jelenlévő Heberling Tibor, Decs polgármestere a falu nevében megtiszteltetésnek vette a botlatókő elhelyezését. Fontosnak tartotta, hogy az ifjúság hiteles ismereteket kapjon a múltról és ígéretet tett, hogy vigyázni fognak az emlékhelyre. Kirschner Péter a MAZSIKE elnöke kiemelte, hogy az ilyen eseményekre azért van szükség, hogy a szörnyű múlt ne ismétlődhessen meg újra. Friedmann Tamás a Szekszárdi Zsidó Hitközség elnöke köszönetet mondott a szervezőknek és a résztvevőknek. Elmondta, hogy Szekszárdon is terveznek botlatókő elhelyezéseket. Kaczián János a TMEAHE tiszteletbeli elnöke a szekszárdi zsidó közösséget mutatta be röviden. Barteczka Mária a TMEAHE titkára pedig felolvasta Máthé Éva édesanyáján, aki holokauszt túlélő volt, a „Mégis ez a haza, az igazi haza c. versét. Máthé Éva a Zsigmond családnak ajándékozta azt a nagyon régi, decsi szőttes asztalterítőt, amit édesapja: Beck Jenő szintén holokauszt túlélő vitt magával, és őrzött, amikor elköltözött Decsről a 2. világháború után. Végezetül a Zsigmond család
szeretetvendégségre hívta az emlékezőket.

Kép: Bálint Anna és Barteczka Leszek elhelyezik a botlatóköveket, az emlékezők a botlatókövek körül.
Barteczka Mária
KÉP GALÉRIAKÉP GALÉRIA


MEGHÍVÓ közmeghallgatásra
Decs Nagyköszég Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Decs Nagyközség Polgármestere
2022. április 25-én (hétfőn) 16:00 órakor
Közmeghallgatást tart.

Az ülés helye:
Decs, Faluház nagyterme (7144 Decs, Rákóczi u. 2-8.)
Napirendi javaslat
1. Tájékoztató a település fejlesztéséről
       Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
2. Lakossági észrevételek, felvetések


Ezúton is szeretném kifejezni tiszteletemet, és köszönetemet, az elmúlt évtizedek folyamán Decs Nagyközség és lakossága érdekében végzett kiemelkedő munkásságukért, a „Decs Nagyközségért” emlékplakettel kitüntetett személyek irányába!
 
Heberling Tibor polgármester


Aktuális képviselő-testületi hírek, események, információk
További információkért görgessen lefelé.
Tájékoztatók, programokTájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.
Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.
A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.
A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.
A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.
A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. november 7-től.
Fentiek figyelembe vételével, kérjük a szíves közreműködésüket az érintett település önkormányzatának, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok honlapján, hirdetőtábláján az alábbi linkről letölthető Hirdetmény soron kívül történő közzétételében.
A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.
Melléklet, melyet az alábbi hivatkozásra kattintva tölthet le: Hirdetmény 2022. IV. ütem

Nemzeti Földügyi Központ
BURSA HUNGARICA 2022/23

Decs Nagyközség Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban.

A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2022. november 3.

Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER-Bursa rendszer) az alábbi linkeken érhető el:Részletekért KATTINTSON a képre!


Gemenc ZRT tájékoztatója
vadkárral kapcsolatos tudnivalók mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, földhasználók részére.Felhívás!
A Magyar Falu Program keretében a „Felelős állattartás elősegítése” nyertes pályázat lehetőséget biztosít ebek, macskák ivartalanítására, és ehhez kapcsolódóan az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésre.
2022. március 18-áig várjuk azon állattartók jelentkezését, akik szeretnének élni a pályázat adta lehetőséggel.
A beavatkozások elvégzésére várhatóan még márciusban sor kerül.
Érdeklődni a 74/595-907-es telefonszámon, vagy személyesen a Községházán lehet.
Decsi Közös Önkormányzati Hivatal


 
 
Szekszárd 2021. február 18. - Előbb-utóbb tavasz lesz, és akkor indul a természet, és a kiskert gondos gazdája is beindúlna, de sok mindent már nem lehet úgy csinálni, mint korábban. A Parlament 2020-ban a környezet védelméről szóló törvény módosításával megszüntette a települési önkormányzatok avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályozási lehetőségét. 2021. január 1-től a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint lényegében tilos bármilyen eredetű kerti hulladék égetése!

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot,
hogy az Alisca Terra Kft. tájékoztatása alapján, dolgozóikat sajnos nagy mértékben érintette a COVID19 vírus miatti karantén.
 
Esetleges fennakadások előfordulhatnak a kialakult helyzet miatt. Természetesen mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a hulladékszállítást az eredetileg meghirdetett időpontokban végre tudják hajtani, de ez lehetséges, hogy nem minden esetben oldható meg. Amennyiben a kommunális hulladék a megadott időpontokban nem kerülne elszállításra, másnap, vagy legkésőbb az adott hét végéig mindenképpen megoldják.
 
Kérjük megértésüket!
 
Alisca Terra KFt
 
Decs Nagyközség ÖnkormányzataGemenc ZRT tájékoztatója
vadkárral kapcsolatos tudnivalók mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, földhasználók részére.Lakossági tájékoztató az orvosi központi ügyelet ellátásról


Események, meghívók, tájékoztatók, felhívások
További információkért görgessen lefelé.
Ellátottjogi képviselő: Bánkiné Bosnyák Frida
Tel: +3620/489-9604
email: bosnyak.frida@ijb.emmi.gov.hu.
Falunapló
Egy kis Halloween…
Köszönjük a készítőknek: Magdali Henriett, Lukács Szabolcs, Bencze Róbert, Józsa Zoltán.

További fotók a képre kattintva tekinthetőek meg


1956 OKTÓBER 23-i MEGEMLÉKEZÉS
Decs Nagyközség Önkormányzata pénteken 10 órakor tartotta az 1956. október 23-i megemlékezését Decsen a faluházban.
Az ünnepségről készült videó ITT megtekinthető!
A faluház nagytermében Heberling Tibor polgármester köszöntőjének kíséretében ünnepélyes keretek között, meghívott tiszteletbeli vendégekkel, mint Horváth István országgyűlési képviselő, dr. Horváth Kálmán főispán és a szomszédos települések polgármesterei nézhettük meg a Decsi Bíborvég Általános Iskola történelmi megemlékező előadását. Gál Pál Zita és Pegler Ulrik Gyöngyi tanárnők mint felkészítők érzékeltették a nézőkkel a színjátszó diákokon keresztül az akkori események feszült hangulatát figyelve a történelmi pontosságra és részletekre.
 
Az előadást ünnepi testületi ülés követte, melynek keretén belül átadásra került a „Decs Nagyközségért” Emlékplakett két fő részére.
 
Az idei évben Szekeres Jánosné (szül. Berkó Zsuzsanna) és Kneller Gyula kapták a megtisztelő kitüntetést.

Kneller Gyula méltatása

1950. november 07-én született, Tolnán. Általános iskoláit Mözsön és Biharnagybajomban végezte. Nagykanizsára járt olajipari technikumba. 19 éves korától munkába állt. Munkahelyei: Geofizikai Kutató Intézet, B.H.G. Szekszárd, Szeretetotthon Decs. 1990-ben került Decsre, szinte rögtön bekapcsolódott a falu közösségi életébe. A decsi Általános Iskolában a DSK
kézilabda csapatot hozta létre. Közben a helyi labdarúgó csapat edző mérkőzéseit vezette, mivel játékvezetői vizsgával is rendelkezik. A kézilabda csapattal megyei döntőig jutott, később megalakult a megye I.-es csapat, amellyel első évben megyei bajnokok lettek, veretlenül. Majd később a futball csapatnál vállalt társadalmi munkát. Bekapcsolódott a Polgárőr
Egyesületbe, ahol 8 évet töltött. Jelenleg tagja a Hagyományőrző Férfikórusnak. Természetesen a felsorolt munkákat társadalmi munkában végezte, tiszteletdíj nélkül.
12 éve a falu Mikulása. Óvoda, Idősek Otthona, Bendegúz Alapítvány és természetesen ahová hívják, szívesen megy a gyermekek örömére. Több ciklusban volt külső bizottsági tag, jelenleg is az, tiszteletdíj nélkül. Napjainkban meghatározó tagja és segítője a Decsi Nyugdíjas Klubnak.

Szekeres Jánosné méltatása

1956. május 11-én született Decsen. A decsi általános iskola befejezése után a Bátaszéken a gimnáziumban folytatta tanulmányait. Az érettségi megszerzését követően Alsónánán képesítés nélküli óvónőként kezdett dolgozni 1974-ben.
1976 augusztusától 2016-ig, nyugdíjazásáig a decsi óvodában kezdetben óvónőként, majd 1996-2006 között fejlesztőpedagógusként, 2006-2016-ig óvodavezetőként. Az óvónői diplomát levelező tagozaton 1977-ben szerezte meg a Kecskeméti Óvónőképző Főiskolán. 1997-től az óvodában szakszervezeti titkár volt. 2002-ben szakvizsgázott preventív és korrektív pedagógiai pszichológiából. 2015-ben mestervizsgát tett. A megye óvodáiban fejlesztőpedagógusi szaktanácsadóként segítette a nevelést, majd országos szaktanácsadóként, szakértőként és tanfelügyelőként is tevékenykedett. Nyugdíjba vonulása után is dolgozik, 2019-től 4 órában a Fogyatékosok Nappali Ellátó Intézményében terápiás munkatársként.
Óvodavezetői munkássága alatt volt csoport leépítés, majd csoport növelés is, megszüntetésre került a családi napközi, az óvoda levált az iskolától, Sárpilis kiszervezésre került, egységes óvoda-bölcsőde jött létre. Törekedett arra, hogy folyamatosan bővüljön a játékpark, pályázati finanszírozással megvalósult az épület részleges felújítása. Nemcsak magának, de kollégáinak is fontosnak tartotta a szakmai fejlődés biztosítását, hiszen megyei pedagógus napok, szakmai konferenciák szervezésében és lebonyolításában is aktívan részt vett, helyi továbbképzéseket tartott. Vezetése alatt szívesen fogadtak
vendégóvodákat, az ország különböző területein levő óvodákba szakmai kirándulásokat szervezett.
1977-ben kötött házasságot Szekeres Jánossal, 1978-ban született Zsuzsanna, majd 1990-ben János gyermekük.
Születése óta Decsen él, lakik és tevékenykedik. Közalkalmazottként 42,5 évet dolgozott, nevelte a település apróságait, segítette fejlődésüket, így életpályájával elősegítette Decs fejlődését, növelte jó hírét, tekintélyét példát
mutatva a jövő nemzedékének.

Ezt követően az 1956-os szobor koszorúzására került sor, amelyet a Hagyományőrző Férfikórus éneklésével zártunk.
 
 
Kun Györgyi
civilreferens

További fotók a képre kattintva tekinthetőek meg
2022. április 10.
A hétvégén a Faluházban megrendezésre került a Református Egyház szervezésében Rell Kata alkotó képkiállítás megnyitója.
A rendezvényen Rell Kata verseit Ament Ottó adta elő.
A Csobogó Együttes ünnepi műsora előtt Kocsis László diakónus elmélkedése volt hallható.

A kiállítást Heberling Tibor polgármester nyitotta meg Decsi Kiss János konferálása mellett.

További fotók a képre kattintva tekinthetőek meg.
2022. április 02.
Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 45. jubileumi rendsezvénye

A hétvégén került megrendezésre az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 45. jubileumi rendezvénye Decsen a Faluházban.
A rendezvény a Magyar Falu Program keretében történő pályázati támogatással, 1,6 millió forintból valósult meg.
Egy igen jó hangulatú színvonalas műsor és vacsora keretében tudtak a nagytiszteletű klubtagok és hozzátartozóik ünnepelni.
Köszönettel tartozunk Horváth István országgyűlési képviselőnek a pályázat sikerét illetően, illetve hálásak vagyunk állandó gondoskodásáért a falu ügyei intézésében.
Heberling Tibor
polgármester

A galéria megtekintéséhez, kattintson a képre!
2022. február 04.
I. Országos Civil Konferencia

A múlt héten pénteken megrendezett I. Országos Civil Konferencián Budapesten településünket a Hagyományörző Férfikórus két tagja: Szabó Sándor és Kneller Gyula képviselte.
Köszönjük szépen nekik, hogy településünk Civil Szervezeteinek elhozták a legfrissebb információkat és a legújabb lehetőségekről informálják őket.


2022. január 22.
A Magyar Kulúra Napja a Faluházban

2022. január 22-én, a KULTÚRA NAPJÁT ünnepeltük a Faluházban. Az érdekes, magas színvonalú produkciókat tapssal köszönte meg a szép számmal megjelent közönség.

Kávé, tea, elfogyasztása mellett beszélgettünk, és még egy közös éneklésre is sor került. A vidám hangulatú program után mindenki feltöltődve térhetett haza.

Köszönjük azoknak, akik szereplésével egy csodás délután részesei lehettünk: IGNÁCZ-HORVÁTH VERONIKA, JUSZT VIKTÓRIA, KATONA BÉLA, LAJTAI ERZSÉBET, MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ, OLÁH ANITA, és a "beugrók": DR ANTAL PÁL, NAGY LÁSZLÓ, NAGY ZSUZSANNA, KÖBLI JÓZSEF.2021. december 11.
Falukarácsony

A frissen felújított Faluházban megtartott első rendezvény a Falukarácsony volt. A délután 3-tól 10-ig tartó műsorban fellépett az Iszkiri zenekar,  Pályi János bábművész, a Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület,  a Decsi Hagyományőrző Férfikórus, a Görönd Citerazenekar, Ignácz Horváth Veronika, Hauck Fanni, Szép Evelin, Orosz György humorista valamint a Shisha Café Trió. Ünnepi köszöntőt Heberling Tibor polgármester úr mondott, a műsorvezető Kiss Erika volt.2021. december 9-10.
Faluház átadó ünnepség

A sikeres felújítást követően 2021. december 9.-én került sor a Faluház hivatalos átadására. A műsorvezető Finta Viktor volt. Az ünnepi műsor Szekeres Beáta és Takács László  táncbemutatójával vette kezdetét, majd Heberling Tibor Polgármeter úr ünnepi beszéde következett. Ezután Horváth István - térségünk országgyűlés képviselője - köszöntője hagzott el.

A műsor a Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület, valamint a Decsi Hagyományőrző Férfikórus műsorával folytatódott a Görönd Citerazenekar közreműködésével.

Ezt követően került sor az ünnepélyes szalagátvágásra, majd a megjelentek állófogadáson vettek részt.

A Faluház 2021. december 10-én nyílt meg a nagyközönség számára, polgármesteri köszöntőt és a helyi fellépők műsora után.


2021. október 22.
1956-os megemlékezés

Az idei megemlékezés az 1956-os Forradalomról három helyszínen került megrendezésre a Faluház felújítási munkálatai miatt. Először a "Bíborvég" Általános Iskola tanulóinak műsora volt látható, az iskola aulájában.

A fő rendezvény - a Faluház immár elkészült kistermében - került megtartásra.

Az ünnepség a Decsi Hagyományőrző Férfikórus Himnusz éneklésével vette kezdetét, majd Heberling Tibor polgármester úr ünnepi beszédét hallgathattuk meg. Ezt követően Horváth István országgyűlési képviselő úr megemlékező szavait hangzottak el. Az ünnepi beszédeket követően került sor a Decsért Emlékplakettek átadására. Az idén Dr. Péntek Elvira gyermekorvos és Bergerné Ifju Erzsébet, a "Biborvég" Általános Iskola nyugalmazott igazgatója vehette át a megtisztelő kitüntetést.

Az átadást követően a megjelentek átvonultak a Faluház melleti emlékműhöz, ahol elhelyezték a megemlékezés virágait.Búcsúztató

Az elmúlt hét folyamán pedagógusnapi ünnepség keretében elbúcsúztattuk Bergerné Ifju Erzsébet volt iskolaigazgatót nyugdíjba vonulása alkalmából. Kívánunk neki aktív nyugdíjas éveket jó egészségben!

 
Decs Nagyközség Önkormányzata

Egy év kihagyással ismételten megrendezésre került - a Faluház felújítása miatt - ezúttal a decsi református templomban, az Idősek világnapja. Kiss Erika bevezető szavait követően Heberling Tibor Polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd Horváth István országgyűlési képviselő úr üdvözlő beszéde hangzott el.

Ez után a Szironta együttes harangzenei műsora következett. A műsort Wolf Kati nagysikerű élő zenei előadása zárta le. Befejezésképpen a megjelentek állófogadáson vehettek részt.2021. október 4.
 
Író - olvasó találkozó  Sohonyai Edittel
 
 
Az Országos Könyvtári Napok keretében Sohonyai Edit a Móra könyvkiadó ifjúsági írója volt  könyvtárunk vendége.  Az írónő remek stílusban, nagyszerű kapcsolatteremtő készséggel beszélgetett és játszott a gyerekekkel. Érdekes összefüggéseket magyarázott el a gyerekeknek a testtartás és a jellemek kapcsolatáról, a cigarettázás valódi okáról. Beszélt a lúzerségről, az áldozat típusú emberekről, az emberismeret fontosságáról. Vidám, szórakoztató módon előadta, eljátszotta azokat a figurákat, jellemeket, akiket megörökített könyveiben. Mindez olyan előadás és közös játék keretében, amely szórakoztató és tanulságos volt a jelenlévők számára.


2021. szeptember 2.
 
Táncház a Tájházban
 
 
A Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület lelkes táncosai tábor keretében mélyíthették el tudásukat és egy új koreográfia betanulását is megkezdték. A tábor zárásaként a decsi Tájházban megrendezett táncházban gyakorolhatták a lépéseket, találkozhattak egymással a helyi és környékbeli táncosok.

Köszönjük a remek koncertet és a táncházat a Bácska Bandának és Magdali Annának. Reméljük egy új hagyomány veszi kezdetét Decsen.


2021. augusztus 20.
Szent István nap

Egy év kihagyással, újra együtt ünnepelhetett nagyközségünk apraja-nagyja. A délután a halászléfőző versennyel indult, amelyen számos csapat vett részt. A zsűri - minden esetre - kellő alapossággal végezte a dolgát.

Az ünnepi beszédet Heberling Tibor, polgármester úr mondta, kiemelve államalapító királyunk Szent István tetteit és jelentőségét. Ezt követően helyi fellépők műsora szórakoztatta a megjelenteket. Végül a főzőverseny eredményeit ismerhettük meg. Zárásként a piactéri bálon vehettek részt a résztvevők.


2021. június 21.
Szent Corona Díj

A COVID19 járvány immár két éve állít bennünket kihívások elé. Ezzel a fajta megterheléssel nem csak egészségügyileg, de pszichésen is nagyon nehéz megbirkózni mindannyiunknak. Az egészségügyben dolgozókra 2019 óta háruló kihívásokat felsorolni is nehéz lenne, de megbirkózni velük még inkább embert próbáló feladat.
Éppen ezért a járvány első hullámát követően Prof. Dr. Bedros J. Róbert országos kórházfőparancsnok-helyettes, létrehozta a Szent Corona Díjat, amelyet a „Köszönet a Hősöknek!” elnevezésű rendezvénysorozaton miniszteriális szinten adnak át a „Hősöknek”.

Dr. Gondi Klára nevét sokan ismerik, nem csak községünkben. A Decs Nagyközség I. sz. háziorvosi körzetét ellátó doktornő áldozatos munkáját hivatásnak, életformának tekinti. Bizalommal fordulhatnak hozzá betegei, empátiája és szakmai tudása sosem hagyja cserben. A járvány ideje alatt tanúsított kimagasló helytállásáért és kitartásáért, 2021. június 21.-én ő is átvehette a Szent Corona Díjat, és a „Köszönet a Hősöknek!” elismerő oklevelet.

 
Ezúton is szívből gratulálunk a megérdemelt elismeréshez, és kívánjuk, hogy még sok éven keresztül tudja munkáját erőben, egészségben végezni!

2021. június 10.

                  A HÉTMÉRFÖLDES TARISZNYA
              ZENÉS MESEJÁTÉK AZ ISKOLÁBAN

Kovács Gábort szerte az országban ismerik. Játszik autentikus népzenét, rockzenét és igényes muzsikára szoktatja a gyerekeket műsoraiban.  Gitárral, furulyával és a vállán egy tarisznyával érkezett a decsi elsősökhöz. A hétmérföldes tarisznyájából távoli utazások emlékei: versek, dalok, találós kérdések kerültek elő.

A történet alapjául az évszakok körtánca szolgált, mely témaként végigvonult az előadáson.  A dalok úgy szólnak a legszebben, ha közösen énekeljük.  A játék, mókázás közben – észre sem vettük – már körbe is táncoltuk az egész esztendőt; az évszakokat.

A közös énekléseken, verseken keresztül közelebb kerültünk a zene és a versek nyújtotta örömökhöz.


A programot támogatta: Illyés Gyula Megyei Könyvtár


2021. június 2.
 
Kutyaterápiás foglalkozás az óvodában


A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár támogatásával  óvodánk  kis - és középső csoportosai kutyaterápiás foglalkozáson vehettek részt.

 
Milyen pozitív hatások jelennek meg, ha egy kutyát szerető gyermek és egy jól nevelt kutya találkozik? Hesz Andrea a Csiga-Biga Mozgás - és Képességfejlesztő Alapítvány munkatársa Aline (golden retriever) nevű kutyájával ezt próbálta bemutatni.

A gyerekek észre se vették, hogy feladatokat teljesítenek, mert a kutya jelenléte pozitív érzelmeket váltott ki belőlük.

Jó játék volt, A gyerekek örömteli pillanatokat éltek át, amit a kutyusnak jutalom falatokkal, Andinak meg nagy tapssal köszöntek meg.
 2021. június 06.
Pedagógus nap

Minden év júniusának első vasárnapja a pedagógusok napja. Méltán ünnepeljük őket e napon, hiszen az ő feladatuk gyermekeink életében nem csupán a tudomány, a műveltség átadása és a tudásvágy felébresztése, hiszen a családi fészek féltő melegéből kirepülő gyermek a pedagógus szárnyai alá kerül. Az ő feladatuk nevelni és „embert teremteni”, jellemet formálnak, példát mutatnak. A pedagógus létre születni kell. Nélkülözhetetlen szerepük van a tanítás mellett a gyermeknevelésben is, és ez óriási felelősséggel jár. Kihívások és kudarcok, azonnali és távlati sikerek, gyermeki szeretet, csillogó szempárok, jellemzik munkájukat.

Az elmúlt évek számos új kihívás elé állították pedagógusainkat is, kívánjuk hát e jeles napon minden pedagógusnak, hogy tudják megőrizni munkájukba vetett hitüket, éljenek meg sok-sok gyermeki mosolyt és jó egészségben hosszú évekig tudják még gyakorolni e gyönyörű hivatást.

„A gyermeknevelés művészet, ugyanúgy, mint egy kőből kibontani a benne levő szobrot, vagy hegedűből előcsalni a muzsikát, … igazi hivatás, a jövőbe vetett hit legnemesebb formája.” (Wintermantel Zs.)2021. május 29.
Gyermeknap

Végre a körülmények lehetővé tették, hogy igazi gyermeknapot tartsunk. Az elmúlt idöszak nehézségei után valódi felüdülés volt a kiszabadulás a pandémia világából. Természetesen a jogszabályok betartása mellett élvezhettük gyermekeink örömét, és felszabadultságát. Nézzenek meg egy-két képet a mai napból. Az eseményről videó is készült, amely megtekinthető lesz június 8.-án és 10.-én a Decsi TV műsorán, természetesen a megszokott HD minőségben.2021. április

Decsi Bíborvég Általános Iskola jótanulóinak jutalmazása.

A 2020/2021-es tanév félévi eredményeinek tükrében ismét megtörtént a Decsi Bíborvég Általános Iskola jótanulóinak jutalmazása. A COVID19 vírus sajnos nem tette lehetővé, hogy ünnepélyes körülmények között kerüljön sor a jutalmak átadására, de a kimagasló tanulmányi eredményt elért gyermekeknek méltán járó elismerésre ennek ellenére is sor került.Ezúton is gratulálunk nekik és kívánjuk, hogy kitartásuk és tanulási vágyuk végig kísérje őket életük folyamán!
  
„Elménket mindig pallérozni kell! Lehetőleg minél korábban elkezdve.” (L.L.)

A közelmúlt legfontosabb eseményei
További információkért görgessen lefelé.
Decsi Konyha étlap
Kattintásra nagyobb lesz
Szelektív hulladék + Hirdetések
Kattintásra nagyobb lesz
Óra

Nagyközségünk zenéi
 1. Decsi Hagyományőrző Egyesület Férfikórus bemutató
00:00
 2. Decsi Hagyományörző Egyesület Férfikórus teljes
00:00
 3. Görönd bemutató
00:00
 4. Görönd teljes
00:00
 5. Gyöngyösbokréta bemutató
00:00
 6. Gyöngyösbokréta teljes
00:00
Vissza a tartalomhoz